Downloads

Hier kunt u de meest recente versie van enkele veelgebruikte reglementen downloaden.

Ontdekte u foutjes of heeft u andere suggesties? Opmerkingen zijn welkom via het contactformulier.

Contents[Hide]

Wegverkeerswet

(Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer)

Versie in voege vanaf 1 januari 2017

Versie in voege vanaf 1 juli 2017

Verkeersreglement (wegcode)

(Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg)

Versie in voege vanaf 1 februari 2017

Overtredingen per graad

(Koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer)

Versie in voege vanaf 24 september 2016

Reglement voor de wegbeheerder

(Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens)

Een geïllustreerd reglement met de afmetingen en de plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens is - na registratie - te vinden op de website van het OCW.

Rijbewijs

(Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs)

Versie in voege vanaf 1 maart 2017

Versie in voege vanaf 1 juni 2017

Rijbewijs B

(Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B)

Versie in voege vanaf 4 maart 2017

Vakbekwaamheid

(Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E)

Versie in voege vanaf 1 maart 2017