Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.
Toon #
Datum Titel
10-07-2019 6-tal verkeersovertredingen verhoogd van graad
24-05-2019 De Kamer past het Verkeersreglement aan met een wettendrieluik
13-08-2018 De wegverkeerswet en het rijbewijsKB werden bijgewerkt opdat herstelexamens afhankelijk kunnen gemaakt worden van de voertuigcategorie waarmee de overtreding begaan werd
16-03-2018 De wegverkeerswet werd bijgewerkt met de Wet ter verbetering van de verkeersveiligheid van 6 maart 2018
05-03-2018 Enkele verwachte wijzigingen aan de reglementering
26-09-2017 Dronken fietsers hoeven hun rijbewijs niet meer in te leveren
10-04-2017 Reglementen rijbewijs beschikbaar als download
12-05-2016 Overtredingen tegen de tonnagebeperkingen worden derdegraads
12-05-2016 De regels voor elektrische fietsen verduidelijkt
04-03-2016 Bijna 1 bestuurder op 4 weet niet precies wat ritsen is
12-05-2016 1+1=3 in het verkeer!
19-11-2015 Nieuwe tarieven voertuiginschrijving
04-08-2015 Wegverkeerswet en overtredingen per graad beschikbaar als download
03-06-2015 Nieuwe omzendbrief over gordelgebruik in prioritaire voertuigen
29-05-2015 Twee correcties aan het verkeersreglement
06-01-2015 Onmiddellijke inning voor overtredingen van de vierde graad verhoogd naar €450
22-12-2014 Wijziging wegverkeerswet: lagere alcohollimiet voor professionele bestuurders en zwaardere bestraffing voor recidivisten
15-10-2014 Wegcode laat toe om Lage Emissiezones te beborden
01-10-2014 Uitzonderingen op de verplichte voertuiginschrijving aangepast
02-07-2014 De onmiddellijke inning wordt geoptimaliseerd