Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Verhoging tarieven cursussen en examens vakbekwaamheid

op .

Het inschrijvingsgeld voor de cursussen werd verhoogd van ten hoogste 732 euro naar ten hoogste 850 euro (excl. BTW).
Het maximum bedrag dat kan terugbetaald worden in geval van overmacht werd verhoogd van 620 euro naar 720 euro.

Het inschrijvingsgeld voor de examens werd verhoogd van 87 euro naar 125 euro (excl. BTW).
Het maximum bedrag van de terugbetaling in geval van overmacht werd verhoogd van 50 euro naar 72 euro.

Deze bedragen worden op 1 januari van elk jaar aangepast aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer overeenkomstig de volgende formule : basisinschrijvingsgeld vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer.

Onder « nieuw indexcijfer » wordt verstaan, het gezondheidsindexcijfer van de maand die aan de aanpassing van het inschrijvingsgeld voorafgaat en onder « aanvangsindexcijfer », het gezondheidsindexcijfer van de maand december 2009.

1. Ministerieel besluit van 8 mei 2002 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg
2. Uittreksel Staatsblad

<< Terug naar inhoud

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.