Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Diverse wijzigingen technisch reglement

op .

VANAF 8 MEI 2009

De technische voorschriften met betrekking tot de inrichtingen voor indirect zicht (dodehoeksystemen) werden aangepast (art. 43, §§ 4, 5, 6 en 7).

De bijlage 16 aan het technisch reglement werd aangepast en er werd een nieuwe bijlage 16bis toegevoegd.

  • De nieuwe types voertuigen van de categorieën M en N of de nieuwe types inrichting voor indirect zicht waarvoor de aanvraag om goedkeuring vanaf 26 januari 2006 werden ingediend moeten voldoen aan de bepalingen van de nieuwe bijlage 16bis.
  • De voertuigen van de categorieën M1 en N1 in het verkeer gebracht vanaf 26 januari 2010, moeten voldoen aan de bepalingen van bijlage 16bis.
  • De in het verkeer gebrachte voertuigen van de categorieën M2, M3, N2 en N3, moeten voldoen aan de bepalingen van bijlage 16bis, vanaf 26 januari 2007.

Voor een overzicht van de verschillende voertuigcategorieën: klik hier.

Wettelijke basis : K.B. 14-04-2009 (B.S. 28-04-2009, 1e editie)


VANAF 1 JUNI 2009

  • Verplichte aanwezigheid van een retro-reflecterende veiligheidsvest aan boord van een auto.

Vermits deze wijziging enkel doorgevoerd werd in het technisch reglement en niet in de Wegcode, geldt de verplichting enkel voor voertuigen met Belgische kentekenplaat.

Hiertoe werd een nieuw artikel 70bis in het leven geroepen hetgeen luidt als volgt :

"Een retro-reflecterende veiligheidsvest moet zich aan boord van elke auto bevinden."

  • Nieuwe (strengere) grenswaarden voor de controle op de uitlaatemissies uit te voeren door de keuringsinstanties (= toepassing van een Europese richtlijn).

Hiertoe werd de bijlage 15 (Autokeuring: te controleren punten) aangepast in de volgende onderdelen :

B, 8.2.1., b), 4)
B, 8.2.2., d)

Wettelijke basis: K.B. 17-03-2009 (B.S. 09-04-2009)


VANAF 29 OKTOBER 2014

De Europese goedkeuring

Er worden complexe wijzigingen doorgevoerd in het technisch reglement in het kader van de Europese goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd. Het betreft een omzetting naar Belgisch recht van de Europese richtlijn 2007/46/EG dewelke de goedkeuringssystemen van de Lidstaten door een communautaire goedkeuringsprocedure vervangt.

Het belangrijkste doel van de wetgeving inzake goedkeuring van voertuigen is ervoor te zorgen dat nieuwe voertuigen, onderdelen en technische eenheden die op de markt gebracht worden, een hoog niveau van veiligheid en milieubescherming bieden.

Een goedkeuringsinstantie moet ervoor zorgen dat onderdelen of uitrustingsstukken die op voertuigen kunnen gemonteerd worden en die de werking van essentiële systemen voor de veiligheid of de milieubescherming in aanzienlijke mate nadelig kunnen beïnvloeden, gecontroleerd worden vòòr zij te koop aangeboden worden.

Om tegemoet te komen aan de Europese richtlijn moest de bestaande Belgische wetgeving op diverse plaatsen aanzienlijk bijgewerkt worden. Zo werden ondermeer de definities uit artikel 1 aangepast aan de Europese definities en werden er nieuwe aan toegevoegd. Tevens werd de volgorde van de definities gewijzigd om alles begrijpelijker te maken.

18 nieuwe bijlagen worden ingelast om te verwijzen naar specifieke technische vereisten betreffende de bouw en de werking van voertuigen.

Het gaat om een bijzonder complexe materie met ook nog eens verschillende data van inwerkingtredingen voor de verschillende beoogde voertuigcategorieën.

Gewijzigde inhoud :

Inwerkingtreding :

De uiterste datum van inwerkingtreding is 29 oktober 2014, doch voor bepaalde voertuigcategorieën is de inwerkingtreding reeds vroeger voorzien.
Wat de goedkeuring van de voertuigen van de categorie M1 en de complete en incomplete voertuigen van de categorieën M2 en M3 en de goedkeuring van nieuwe systemen, onderdelen of technische eenheden betreft : 29 april 2009.

  • Wat de goedkeuring van de voltooide voertuigen van de categorieën N2, N3, M2 en M3 betreft : 29 april 2010.
  • Wat de goedkeuring van de complete en incomplete voertuigen van de categorieën N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 betreft : 29 oktober 2010.
  • Wat de goedkeuring van de voertuigen voor speciale doeleinden van de categorie M1 betreft : 29 april 2011.
  • Wat de goedkeuring van de voltooide voertuigen van de categorieën N1, O1, O2, O3 en O4 betreft : 29 oktober 2011.
  • Wat de goedkeuring van de voertuigen voor speciale doeleinden van de categorieën N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3 en O4 betreft : 29 oktober 2012.

Wettelijke basis: K.B. 14-04-2009 (B.S. 28-04-2009, 4e editie)

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.