Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Afschaffing medisch onderzoek voor houders rijbewijs A-B-BE

op .

Ingevolge een wijziging in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs is het medisch onderzoek voor houders van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor de categorie A, B of B+E, niet langer meer vereist voor :

  • het vervoer van personeel georganiseerd en uitgebaat door een werkgever met eigen, gehuurd of in leasing genomen materieel en op eigen verantwoordelijkheid;
  • het vervoer georganiseerd en uitgebaat door fysieke of rechtspersonen ten behoeve van hun cliënteel;
  • vervoerdiensten georganiseerd ten behoeve van hospitalen, klinieken (*), rust-, verzorgings- en hersteltehuizen, inrichtingen voor gerechtelijke plaatsing van minderjarigen en medisch-pedagogische instellingen.
    (*) Let op: het medisch onderzoek blijft wèl vereist voor het vervoer van personen met ambulances.

Deze wijziging treedt in werking op 15 november 2008.

In het kort gezegd betekent dit dat je voortaan tijdens de werkuren of het woon-werkverkeer collega's en cliënteel mag vervoeren in een bedrijfswagen zonder dat je hiervoor nog een specifiek medisch onderzoek moet ondergaan.
De afschaffing van dit medisch onderzoek maakt een einde aan een vaak voorkomende bron van discussies en moet tevens het carpoolen bevorderen.

De algemene minimum normen inzake de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig blijven uiteraard ten allen tijde van toepassing.

Sommige bestuurders kunnen, los van het bovenstaande, wel nog onderworpen zijn aan het koninklijk besluit van 28-05-2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (bvb. bekleden van veiligheidsfuncties).
Wanneer uit een risicoanalyse blijkt dat een werknemer een veiligheidsfunctie uitoefent, moet de werkgever een gezondheidstoezicht uitvoeren.
Onder veiligheidsfunctie verstaat men ondermeer : elke werkpost waar gebruik wordt gemaakt van arbeidsmiddelen, waar motorvoertuigen, kranen, rolbruggen, hijstoestellen van welke aard ook, of machines die gevaarlijke installaties of toestellen in werking zetten, bestuurd worden.
(met dank aan de heer M. Degreef, arbeidsgeneesheer)

<< Terug naar inhoud

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.