Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Eerdere degradatie van bepaalde overtredingen weer rechtgezet

op .

In onze rubriek actueel berichtten wij jullie reeds eerder dat vanaf 1 maart 2008 bepaalde overtredingen wegens het ontbreken van een bekrachtiging door een wet degradeerden naar de eerste graad.
Samengevat gaat het om overtredingen inzake :

  • Regelgeving rond de voorrang aan rechts
  • Bestuurders die een trottoir of een fietspad willen oversteken
  • Inhalen van tweewielige motorvoertuigen

Voor uitgebreide info en opsomming van de bewuste overtredingen : klik hier

Deze toestand wordt nu weer rechtgezet door de wet van 18 mei 2008 tot bekrachtiging van enkele artikelen van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer (B.S. 28 mei 2008).

Inwerkingtreding

Dag van publicatie (= 28 mei 2008).

Gevolgen voor de bestraffing

De hierboven bedoelde overtredingen begaan tussen 1 maart 2008 en 28 mei 2008 zouden evenwel nog altijd bestraft kunnen worden als een eerstegraadsovertreding.

Zie artikel 2, tweede lid van het Strafwetboek :

"Indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, wordt de minst zware straf toegepast."

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.