Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

KB betreffende praalwagens

op .

Op vraag van de carnavalsverenigingen worden vanaf 29 januari 2008 de praalwagens voor folkloristische manifestaties vrijgesteld van de inschrijving, enkele bepalingen van het technisch reglement en van de wegcode op voorwaarde dat niet sneller dan 25 km/u gereden wordt. Ook het K.B. van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs wordt mee aangepast.
Het K.B. van 27 januari 2008 verscheen op 29 januari 2008 in het Staatsblad en trad meteen in werking.

Om van deze vrijstellingen te kunnen genieten gelden een aantal voorwaarden:

  • slechts bij uitzondering op de openbare weg komen ter gelegenheid van behoorlijk toegelaten folkloristische manifestaties, ofwel om zich naar die manifestaties te begeven, ofwel voor proefritten met het oog op die manifestaties;
  • snelheid van ten hoogste 25 km/u;
  • voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging.

Het gaat om de weg heen en terug tussen de vaste standplaats van het voertuig en de plaats van de folkloristische manifestatie.
Het kan eveneens gaan om gemeenteoverschrijdende trajecten.

Een overzicht van de wijzigingen :

1. Technisch reglement (K.B. 15/03/1968)

De zelfrijdende voertuigen gebruikt als praalwagen en de voertuigen die een praalaanhangwagen trekken zijn enkel onderworpen aan de bepalingen van artikelen 44, 45, 54 en 70. Het betreft hier de reglementeringen inzake ruitenwisser, ontdooier, ruitensproeier, reminrichtingen, koppelingen en het blustoestel en de gevaarsdriehoek.

Deze voertuigen zijn bijgevolg ondermeer vrijgesteld van het gelijkvormigheidsattest en technische keuring.

[Wijziging : art. 2, §2, punt 12]

2. Wegcode (K.B. 01/12/1975)

Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter moeten de voertuigen op weg naar of komende van de manifestatie vooraan een wit of geel licht en achteraan een rood licht voeren. De omtreklichten zijn eveneens verplicht indien het voertuig meer dan 2,5 m breed is.

Deze bepaling geldt NIET binnen het door de gemeente afgebakende traject van de manifestatie.

[Wijziging : art. 30.3, punt 7° + nieuw artikel 56bis]

3. Inschrijving (K.B. 20/07/2001)

De praalwagens (zowel zelfrijdend als getrokken) worden vrijgesteld van de inschrijving.

[Wijziging : art. 2, §2, punt 7°]

4. Rijbewijs (K.B. 23/03/1998)

Voor het besturen van folkloristische motorvoertuigen volstaat het rijbewijs geldig verklaard voor categorie B of G en dit ongeacht de massa van het voertuig of het aantal zitplaatsen, en dit voor zover zij niet meer dan 25 km per uur rijden.

[Wijziging : art. 20, §4]

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.