Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Nieuw inhaalverbod voor voertuigen en slepen met een MTM +3.5 ton

op .

Op 4 mei 2007 verscheen het koninklijk besluit van 26 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg in het Belgisch Staatsblad.  
Door dit koninklijk besluit wordt een inhaalverbod ingevoerd dat van toepassing is voor bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton en dit buiten de bebouwde kom, op de openbare wegen waarvan de rijbaan twee rijstroken in de gevolgde rijrichting omvat.
Deze wijziging van de wegcode treedt in werking op 1 januari 2008.

Nieuw inhaalverbod van toepassing vanaf 1 januari 2008

1. Voor wie is het inhaalverbod van toepassing ?

Het inhaalverbod is van toepassing voor bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton.

Teneinde de maximaal toegelaten massa van een sleep te kennen, moet de MTM van het trekkend voertuig bij de MTM van het getrokken voertuig geteld worden.

Merk op dat het inhaalverbod alleen van toepassing is voor het vervoer van zaken en niet op het vervoer van personen (autobussen en autocars).

2. Waar is het inhaalverbod van toepassing

Het inhaalverbod is van toepassing op de openbare wegen waarvan de rijbaan twee rijstroken in de gevolgde rijrichting omvat.

3. Ten opzichte van welke andere weggebruikers is het inhaalverbod van toepassing ?

Het inhaalverbod (links inhalen) is van toepassing t.o.v. van een gespan, van een tweewielig motorvoertuig of van een voertuig met meer dan twee wielen.

4.  Wanneer is het inhaalverbod niet van toepassing ?

4.1. Rijstrook voor traag verkeer en landbouwvoertuigen

Het inhaalverbod is niet van toepassing bij het inhalen van voertuigen die gebruik maken van een voorbehouden rijstrook voor traag verkeer, noch ten opzichte van landbouwvoertuigen.

4.2. Verkeersbord F107

Vanaf het bord F107 tot aan het bord F109 is het voor bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton toegelaten om een gespan, een tweewielig motorvoertuig of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen.

Let op: het inhaalverbod blijft ingevolge art. 17.2.6° wèl van kracht bij neerslag, op de autosnelwegen, autowegen en wegen met ten minste vier rijstroken met of zonder middenberm, voor bestuurders van voertuigen en slepen met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton.

F107

Het einde van de toelating voor de bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton om een gespan, een tweewielig motorvoertuig of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen wordt aangegeven door het verkeersbord F109.

F109

Tengevolge van de invoering van deze nieuwe verkeerstekens werd ook het MB van 11 oktober 1976 (plaatsingsvoorwaarden verkeerstekens) gewijzigd door het MB van 26 april 2007 (BS 7 mei 2007, 2e editie).

<< Terug naar inhoud

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.