Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Nieuw KB ademtest- en analysetoestellen

op .

Op 2 mei 2007 verscheen het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen in het Belgisch Staatsblad.
Door dit koninklijk besluit wordt de controleprocedure licht gewijzigd en wordt de markt van modelgoedkeuring, ijken en technische controle, hetgeen momenteel door het BIVV uitgevoerd wordt, ook opengesteld voor andere organismen of laboratoria.  Daarnaast wordt expliciet voorzien in de mogelijkheid om gecombineerde toestellen te gebruiken die zowel als tester en analysator kunnen fungeren.

Dit koninklijk besluit treedt in werking op 12 mei 2007.

Controleprocedure

1. Wachttijd

De personen die een ademtest moeten ondergaan mogen een wachttijd vragen van 15 minuten.

Indien de ademanalyse opgelegd wordt zonder voorafgaande ademtest, mogen de personen die een ademanalyse moeten ondergaan een wachttijd vragen van 15 minuten.

Voorheen kon twee keer een wachttijd van 15 minuten gevraagd worden, namelijk een eerste keer voor de ademtest en een tweede keer voor de ademanalyse.

2. Vertoon verpakt mondstuk

Door de overheidsagent wordt een verpakt mondstuk getoond. De verpakking wordt vervolgens geopend en het mondstuk wordt, zonder dit aan te raken, op het toestel aangebracht.

3. Blaasprestatie

Van zodra het toestel aanduidt dat het klaar is voor een test of een analyse, verzoekt de bevoegde persoon betrokkene om voldoende hard te blazen in het toestel tot het einde van een geldige monsterneming door het toestel wordt aangeduid.

4. Kennisgave resultaat

Het bekomen resultaat wordt getoond door de overheidsagent en luidop gelezen.

5. Tweede ademanalyse

Aan de betrokkene moet uitgelegd worden dat hij een tweede ademanalyse mag vragen, dat bij een eventueel verschil tussen de twee resultaten van meer dan

  • 0,03 mg/l voor iedere ethanolconcentratie lager dan 0,4 mg/l lucht
  • 7,5% in relatieve waarde voor iedere ethanolconcentratie vanaf 0,4 mg/l tot 1,0 mg/l lucht
  • 15% in relatieve waarde voor iedere ethanolconcentratie vanaf 1,0 mg/l tot 2,0 mg/l lucht
  • 30% in relatieve waarde voor iedere ethanolconcentratie vanaf 2,0 mg/l tot 3,0 mg/l lucht

een derde ademanalyse wordt uitgevoerd, en dat indien de drie verschillen tussen die drie resultaten groter zijn dan de voormelde nauwkeurigheidsvoorschriften, een bloedproef wordt uitgevoerd.

Voorheen was dit verschil bepaald op :

  • 0,030 mg/l voor iedere ethanolconcentratie lager dan 0,500 mg/l;
  • 15 % in relatieve waarde voor iedere ethanolconcentratie vanaf 0,500 mg/l tot 2,000 mg/l.

6. Uitgeprint resultaat

In geval van overtreding wordt een exemplaar van elk door het toestel gedrukt document bij het proces-verbaal gevoegd dat naar het openbaar ministerie wordt gezonden en een exemplaar van deze documenten wordt bij het afschrift van het proces-verbaal gevoegd dat naar de overtreder wordt gezonden.

7. Tegenexpertise door middel van een bloedproef

Als een alcoholconcentratie van minstens 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht wordt vastgesteld moet de betrokkene op duidelijke en expliciete manier worden verwittigd van zijn recht op een tegenexpertise door middel van een bloedproef die op zijn kosten gebeurt indien de overtreding erdoor wordt bevestigd.

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.