Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Veiligheidsvestjes op auto(snel)wegen

op .

Ingevolge het koninklijk besluit van 07/01/2007 (B.S. 11-01-2007) betreffende de retro-reflecterende veiligheidsvest treden er wijzigingen op inzake het gedrag van de bestuurder van een pechvoertuig op een autosnelweg.

Deze wijziging treedt in werking op 01/02/2007.

Wanneer op autosnelwegen en autowegen de bestuurder van een pechvoertuig op een plek terechtkomt waar hij niet mag stoppen of parkeren, moet hij een retro-reflecterende veiligheidsvest dragen, zodra hij zijn voertuig verlaat.

Alleen de autosnelwegen en autowegen worden beoogd, omdat zij uitsluitend door de snelste motorvoertuigen worden gebruikt. Derhalve kan op deze openbare wegen de aanwezigheid van een voetganger bij de overige bestuurders voor een totale verrassing zorgen.

De bedoelde autopech heeft niet noodzakelijkerwijs te maken met het slecht functioneren van het voertuig, maar kan ook het gevolg zijn van een ongeval. Zodra de bestuurder in staat is op eigen kracht het voertuig te verlaten en hij de nodige maatregelen kan treffen om de veiligheid van het wegverkeer te waarborgen, moet hij het veiligheidsjasje aantrekken.

Deze toestand slaat op alle gevallen waarin het voertuig op een rijstrook tot stilstand komt of wanneer het op de noodstopstrook wordt geparkeerd.

Enkel de bestuurder van het pechvoertuig moet de nodige maatregelen treffen om de veiligheid van het wegverkeer te waarborgen. Bijgevolg behoort enkel hij het veiligheidsjasje te dragen. Het verdient evenwel aanbeveling dat de overige voertuigpassagiers uit veiligheid achter de vangrail plaatsnemen.

De wijziging van het Verkeersreglement gaat niet gepaard met een aanpassing van de technische reglementering voor de voertuigen. Mocht het reflecterend fluojasje enkel als een verplichte voertuiguitrusting worden opgelegd, dan zou deze reglementering uitsluitend op in België ingeschreven voertuigen van toepassing zijn. Het is dus veel logischer deze verplichting als een gedragsregel in te voeren, al veronderstelt het gebruik van het fluojasje noodzakelijkerwijs dat de bestuurder er eentje in zijn voertuig bijheeft.

Het reflecterend fluoveiligheidsjasje is niet aan minimale technische specificaties onderworpen.

Wijziging K.B. 1 december 1975 (Wegcode)

Artikel 51 wordt aangevuld met een punt 4 :

51.4. Wanneer op autosnelwegen en autowegen de bestuurder van een pechvoertuig op een plek terechtkomt waar hij niet mag stoppen of parkeren, moet hij een retro-reflecterende veiligheidsvest dragen, zodra hij zijn voertuig verlaat.

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.