Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

KB betreffende de motorfiets

op .

Ingevolge het koninklijk besluit van 28/12/2006 (B.S. 10-01-07) betreffende de motorfiets treden er wijzigingen op die betrekking hebben tot en ten opzichte van de bestuurders van brom- en motorfietsen.

Daarnaast treden er wijzigingen op inzake het verlies van de geldigheid van rijbewijzen.

Deze wijzigingen treden in werking op 01/03/2007.

1. Rijbewijs lichte motorfietsen

Vanaf 01/03/2007 laat het rijbewijs, geldig verklaard voor de categorie B, afgegeven sinds ten minste twee jaar, het besturen van voertuigen van de categorie A met een maximale cilinderinhoud van 125 cm³ en met een maximaal vermogen van 11 kW toe.

De situatie die vóór 01 september 2002 van toepassing was, wordt terug in zijn oorspronkelijke versie hersteld.

Dit houdt dus in dat houders van het rijbewijs, geldig verklaard voor de categorie B, afgegeven sinds ten minste twee jaar, motorfietsen met of zonder zijspan, met een maximale cilinderinhoud van 125 cm³ en met een maximaal vermogen van 11 kW mogen besturen, zonder dat zij houder zijn van het rijbewijs categorie A.  Voornoemde personen dienen dus geen bijkomend theoretisch of praktisch examen af te leggen om die voertuigen te mogen besturen.

Er dient geen nieuw rijbewijs afgehaald te worden om voornoemde voertuigen te mogen besturen.

2. Plaats van de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B op de openbare weg

De factor ‘binnen of buiten de bebouwde kom’ die de plaats van de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B op de openbare weg bepaalde wordt opgegeven.  De nieuwe factor is de maximaal toegelaten snelheid die op die openbare weg van toepassing is.

 • Wanneer de snelheid beperkt is tot 50 km per uur of minder, mogen de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B in dezelfde omstandigheden het fietspad aangeduid door het verkeersbord D7 of door wegmarkeringen zoals bepaald in artikel 74 volgen, op voorwaarde dat zij de andere weggebruikers die zich hierop bevinden niet in gevaar brengen.
 • Wanneer een hogere snelheidsbeperking geldt, moeten de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B in dezelfde omstandigheden het fietspad aangeduid door het verkeersbord D7 of door wegmarkeringen zoals bepaald in artikel 74 volgen, wanneer dit aanwezig en bruikbaar is.

 D7     Wegmarkeringen art. 74

Evenwel:

 • indien het fietspad gesignaleerd is door het verkeersbord D7 met als onderbord M6, moeten zij het fietspad volgen;

D7      M.6

 • indien het fietspad gesignaleerd is door het verkeersbord D7 met als onderbord M7 mogen zij het fietspad niet volgen.

D7      M.7

3. Plaats van de bestuurders van motorfietsen op de openbare weg

Tot vóór 01/03/2007 was voor de bestuurder van een motorfiets de afwijking van de verplichting om zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te blijven alleen van toepassing op een rijbaan die niet verdeeld is in rijstroken.

Op die rijbanen mag de bestuurder van een motorfiets zich over de ganse breedte begeven voor zover deze slechts opengesteld is in zijn rijrichting en op de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen.

Vanaf 01/03/2007 wordt voor de bestuurder van een motorfiets de bestaande afwijking van de verplichting om zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te blijven, aangevuld met een afwijking op een rijbaan die verdeeld is in rijstroken.

De bestuurder van een motorfiets mag zich op een rijbaan die verdeeld is in rijstroken over de ganse breedte van de rijstrook waarop hij rijdt, begeven.

4. Inhaalverbod

Het verbod om een gespan of van een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen dat van toepassing is in onderstaande gevallen, wordt nu ook van toepassing t.o.v. een tweewielig motorvoertuig.  Dit houdt in dat het op onderstaande plaatsen of omstandigheden verboden is om o.a. een tweewielige brom- of motorfiets links in te halen :

 • op een overweg gesignaleerd door het verkeersbord A45 of A47, behalve indien het een overweg is met slagbomen of indien het verkeer er door verkeerslichten wordt geregeld;

A45            A47

 • op de kruispunten waar de voorrang van rechts geldt;
 • op de andere kruispunten voor de bestuurders die voorrang moeten verlenen overeenkomstig artikel 12.3.1., namelijk:
 • wanneer hij uit een openbare weg of een rijbaan met een verkeersbord B1 (omgekeerde driehoek) of met een verkeersbord B5 (stop) komt.

B1       B5

 • wanneer hij uit een aardeweg of een pad op een openbare weg met een rijbaan komt.
 • bij het naderen van de top van een helling en in bochten, wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is, behalve indien kan ingehaald worden zonder de doorlopende witte streep te overschrijden die het voor de tegenliggers bestemde deel van de rijbaan aflijnt;
 • wanneer de in te halen bestuurder zelf een ander voertuig dan een fiets, een tweewielige bromfiets of een tweewielige motorfiets inhaalt, behalve wanneer de rijbaan drie of meer rijstroken heeft die bestemd zijn voor het verkeer in de gevolgde rijrichting;
 • wanneer de in te halen bestuurder stopt voor een oversteekplaats voor voetgangers of een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen of deze oversteekplaatsen nadert op plaatsen waar het verkeer niet geregeld wordt door een bevoegd persoon of door verkeerslichten.
 • bij regen, op de autosnelwegen, autowegen en wegen met ten minste vier rijstroken met of zonder een middenberm, voor bestuurders van voertuigen en slepen met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton.

Het links inhalen van een tweewielig motorvoertuig op de voornoemde overwegen of wanneer het zelf een ander voertuig dan een fiets, een tweewielige bromfiets of een tweewielige motorfiets inhaalt of wanneer het tweewielig motorvoertuig stopt voor een oversteekplaats voor voetgangers of een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen of deze oversteekplaatsen nadert op plaatsen waar het verkeer niet geregeld wordt door een bevoegd persoon of door verkeerslichten, wordt toegevoegd aan de lijst van de overtredingen van de derde graad.

5. Parkeren

5.1. Haaks op de rand van de rijbaan

Vanaf 01/03/2007 vervalt de verplichting om motorfietsen zonder zijspanwagen of aanhangwagen evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere plaatsaanleg, te parkeren.

Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen haaks op de rand van de rijbaan parkeren voor zover zij daarbij de aangeduide parkeermarkering niet overschrijden.

5.2. Parkeren buiten de rijbaan of parkeervakken

Motorfietsen mogen vanaf 01/03/2007 buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken.

Parkeerzones

5.3. Meerdere motorfietsen binnen een afgebakend parkeervak

Wanneer meer dan één motorfiets  binnen een afgebakend parkeervak bedoeld voor één auto wordt geparkeerd, dan moet voor dat parkeervak slechts één maal betaald worden.

5.4. Parkeren op plaatsen aangeduid door het bord E9b

Op plaatsen waar het verkeersbord E9b aangebracht is mogen naast personenauto's, auto's dubbel gebruik en minibussen voortaan ook motorfietsen geparkeerd worden.

E9b

5.5. Parkeerplaats uitsluitend voor motorfietsen

Er wordt een nieuw verkeersbord ingevoerd, namelijk het verkeersbord E9i, hetgeen betekent “Parkeren uitsluitend voor motorfietsen”.

E9i

6. Verlies geldigheid rijbewijs

Het oorspronkelijk afgeleverde rijbewijs verliest niet langer zijn geldigheid wanneer het bij de bevoegde overheid binnengebracht wordt en vervangen wordt door:

 • een rijbewijs dat enkel geldig is voor categorieën of subcategorieën waarvoor een uitgesproken verval niet van toepassing is;
 • een rijbewijs dat ingevolge een verval van het recht tot sturen alleen geldig is buiten de weekends en de feestdagen.

Na de periode van het verval kan de vervallenverklaarde zijn oorspronkelijk rijbewijs terug afhalen.

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.