Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Wijzigingen verkeersreglement voor rijwielen en hun aanhangwagens

op .

Op 18 mei 2006 verscheen het koninklijk besluit van 9 mei 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg in het Belgisch Staatsblad.  Ingevolge dit koninklijk besluit wijzigen enkele bepalingen die voor rijwielen en bestuurders van rijwielen van toepassing zijn.

De wijzigingen zijn vanaf 18 mei 2006 van toepassing.

1. Verlichting en reflectoren

De verplichting om permanent verlichting te voeren op een rijwiel wordt opgeheven.  Het een witte of gele licht vooraan en een rood licht achteraan, dewelke niet verblindend mogen zijn, moeten alleen aanwezig zijn én in werking zijn tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien op een afstand van ongeveer 200 meter.

De verlichting, die in knipperstand mag werken, moet niet meer op het rijwiel zelf aangebracht worden.  Ze mag op de bagage, de kleding, het lichaam, het rijwiel zelf,… aangebracht worden.

Indien door het rijwiel een aanhangwagen getrokken wordt, moet de aanhangwagen achteraan een rood licht voeren zodra de omvang van de aanhangwagen het door het rijwiel gevoerde rood licht onzichtbaar maakt.

De lichten en reflectoren moeten altijd duidelijk zichtbaar zijn en goed uitkomen, alsook in goede staat zijn van onderhoud en werking.

2. Aanhangwagen getrokken door een fietser

Er worden een aantal maatregelen van kracht die er vooral moeten voor zorgen dat minder mobiele mensen vervoerd kunnen worden in een aan een fiets gekoppelde aanhangrolstoel.

  • Alleen in aan fietsen gekoppelde aanhangwagens mogen passagiers worden vervoerd op voorwaarde dat de aanhangwagen speciaal uitgerust is voor het vervoer van passagiers.
  • De leeftijdsgrens van de vervoerde passagiers, bepaald op 8 jaar, wordt opgeheven.
  • Een aanhangwagen mag slechts twee passagiers vervoeren en moet zijn uitgerust met beveiligde zitplaatsen met een afdoende bescherming van handen, voeten en rug.
  • De fietser mag slechts één aanhangwagen trekken.  
  • De massa van een door een fiets getrokken aanhangwagen mag niet meer bedragen dan 80 kg, lading en passagiers inbegrepen.
  • Een aanhangwagen met een massa van meer dan 80 kg mag evenwel gebruikt worden wanneer hij beschikt van een remsysteem dat automatisch in werking wordt gesteld wanneer de fietser remt.

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.