Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Bloedafname bij drugs in het verkeer kan in kunststoffen buisjes

op .

Bloedproef drugs in verkeerBestuurders die betrapt worden op druggebruik kunnen aan een bloedproef onderworpen worden om de stoffen te kunnen identificeren die in het bloed aanwezig zijn. Hiervoor werden glazen afnamebuisjes voorzien met een medische samenstelling die momenteel bijna niet meer op de markt te vinden zijn. Daarom wordt nu toegelaten om zowel glazen als kunststoffen buisjes te gebruiken.

Omdat de politiediensten zonder afnamebuisjes dreigden te vallen werd een overgangsmaatregel voorzien die tot 31 juli 2011 toelaat om de bloedproef te verrichten met afnamesets die gebruikt worden voor de vaststelling van het alcoholgehalte in het bloed.

Bloedafname

Deze gebeurt door een door de politie gevorderde arts.
De wetgeving wordt aangepast aan de Europese vereiste die het 'draw-volume' terugbrengt van 5 ml naar 4 ml.  Er wordt geen 15 maar minimum 12 ml bloef afgenomen in drie genummerde afnamebuisjes (3 x 4 ml).
Het bloedmonster wordt verzegeld met een kleefbriefje en vervolgens rechtop bewaard in een koelkast bij een temperatuur van +4° C tot de analyse in het labo kan plaatsvinden.

Wettelijke basis :

K.B. van 2 juni 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 1999 betreffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het gehalte van de andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden (B.S. van 16 juni 2010).

Inwerkingtreding :

16 juni 2010, uitgezonderd het deel dat samengaat met de invoering van de speekseltesten (inwerking 1 oktober 2010).

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.