Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

België klaar voor afgifte Europese rijbewijzen

op .

Powered by Polinfo
Europees rijbewijs kaartmodelVanaf 1 juli 2010 worden de Belgische rijbewijzen stelselmatig vervangen door een Europees model. De federale regering concretiseert de vorm van de kaart en regels voor de afgifte in haar wetgeving rijbewijs.

Uniform rijbewijs

In 2013 is het zo ver: de nationale rijbewijzen in de Europese unie maken plaats voor een ‘eengemaakt’ Europees model in de vorm van een bankkaart. Het nieuwe rijbewijs moet de EU-controle versnellen en vereenvoudigen.

Ons land start op 1 juli 2010 met de eerste invoeringen in een aantal pilootgemeenten. Op de valreep verwerkt de regering de vormvoorschriften en de afgifteregels voor het Europese rijbewijsmodel in het KB rijbewijs.

Bankkaartmodel

Het nieuwe rijbewijsmodel maakt voortaan deel uit van een nieuwe bijlage 1/1 in het KB rijbewijs. Het model geldt voorlopig alleen in de pilootgemeenten die door de minister van Verkeer (of zijn gemachtigde) zijn aangeduid. De andere gemeenten blijven de oude Belgische rijbewijzen afleveren (model in bijlage 1).

Bijlage 1/1 omschrijft in de eerste plaats de fysieke kenmerken van de kaart. Op de voorzijde staan onder meer de vermelding ‘rijbewijs’ en ‘België’ in de drie landstalen, de identiteitsgegevens van de houder, de voertuigcategorieën die de houder mag besturen, de vermelding ‘Model van de Europese gemeenschappen’ en ‘rijbewijs’ in de overige talen van de Gemeenschap en de referentiekleuren (blauw en geel). De achterzijde vermeldt de voertuigcategorieën die de houder mag besturen, de datum van de eerste afgifte per categorie, de datum waarop de geldigheidsduur afloopt voor elke categorie en eventueel aanvullende of beperkende gegevens in code naast elke categorie.

Daarnaast omvat de bijlage ook de principes voor de fysieke beveiliging van de rijbewijzen. Het materiaal dat voor de rijbewijzen wordt gebruikt, is door een aantal technieken beveiligd tegen vervalsing: de bestanddelen van de kaart zijn optisch dood, in de zone voor de foto moeten het patroon van de beveiligingsondergrond en de foto zelf ten minsten aan de zijkant van de foto samenvallen, er staat een digitaal watermerk op de ondergrond, enz.

Geldigheidsduur

De roos-blauwe kaart heeft een administratieve geldigheidsduur van 10 jaar. Deze termijn kan verlengd worden. Duplicaten van het kaartmodel zijn opnieuw 10 jaar geldig.

Wie een duplicaat aanvraagt, kan in de tussentijd een machtiging tot sturen krijgen. Deze machtiging geldt alleen in België en is beperkt tot de categorieën van het rijbewijs waarvoor het duplicaat wordt aangevraagd. De machtiging geldt tot de dag dat het duplicaat wordt afgegeven en niet langer dan 14 dagen vanaf de dag dat het wordt afgegeven. Het model van de machtiging tot sturen is opgenomen in een nieuwe bijlage 1/2 bij het KB rijbewijs.

Retributie

Het nieuwe rijbewijs kost 20 euro. Ook wie al een rijbewijs heeft en een nieuw rijbewijs wil voor een of meer andere categorieën of subcategorieën van motorvoertuigen dan die waarvoor het oorspronkelijke document werd afgegeven, betaalt dit bedrag. De afgifte van een duplicaat of de omwisseling van een Belgisch rijbewijs naar het Europese model heeft eveneens een kostprijs van 20 euro. Wie het kaartmodel via de spoedprocedure op de eerste werkdag volgend op de dag van de afgifte van de aanvraag wil bekomen, betaalt 100 euro.

Bron : 23 juni 2010 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, BS 01 juli 2010.

Auteur: Laure Lemmens

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.