Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Bijkomende facultatieve verlichting voor bussen en vrachtwagens

op .

Powered by Polinfo
Bussen (categorieën M2 en M3), vrachtwagens (categorieën N2 en N3) en hun aanhangwagens (categorieën O2, O3 en O4) mogen voortaan bijkomende richtingaanwijzers (achteraan), achterlichten en stoplichten hebben. Bij de installatie gelden een aantal technische voorwaarden.

Facultatief

Het technisch voertuigreglement laat voortaan twee bijkomende richtingaanwijzers (achteraan), achterlichten en stoplichten toe op alle voertuigen van de categorieën M2, M3, N2, N3, O2, O3 en O4. De plaatsing is niet verplicht. Fabrikanten die voor de bijkomende verlichting kiezen, moeten zich aan de wettelijke plaatsingsvoorschriften houden.

Plaatsingsvoorschriften

De twee facultatieve richtingaanwijzers aan de achterkant van bussen, vrachtwagens en hun aanhangwagens, de twee facultatieve achterlichten en stoplichten moeten telkens op een hoogte worden geplaatst die verenigbaar is met de toepasselijke voorschriften m.b.t. de breedte, de symmetrie van de lichten, en op een verticale afstand die zo groot is als de vorm van de carrosserie mogelijk maakt. Ze bevinden zich op minstens 600mm boven de verplichte lichten. In de breedterichting moet de afstand tussen de binnenranden van de zichtbare vlakken in de richting van de referentieas ten minste 600 mm bedragen. Wanneer de maximumbreedte van het voertuig lager is dan 1300 mm mag deze afstand tot 400mm worden teruggebracht.

De plaatsing van de bijkomende achterlichten is niet toegelaten op voertuigen met omtreklichten. Facultatieve stoplichten mogen dan weer niet geïnstalleerd worden wanneer er een derde stoplicht is.

In werking…

Het KB van 18 augustus 2010 treedt in werking op 11 september 2010, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron : 18 augustus 2010 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, BS 01 september 2010, p.55992
Uittreksel Staatsblad

Auteur : Laure Lemmens

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.