Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Digitale tachograaf

op .

(Met dank aan Eric Van den Heuvel)

Digitale tachograafOm de digitale tachograaf beter te beveiligen brengt de Verordening (EU) nr. 1266/2009 van de Commissie van 16 december 2009 betreffende de tiende aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer (Publicatieblad L339 van 22 december 2009) een aantal wijzigingen aan aan de technische specificaties van de digitale tachograaf.

Zo zullen o.m. nieuwe apparaten vanaf 1 oktober 2012 moeten uitgerust zijn met een tweede bewegingssensor om fraude (o.a. met behulp van magneten) te voorkomen en te detecteren. Deze sensor mag niet gevoelig zijn voor een extern magnetisch veld. Een andere mogelijkheid is dat de bewegingssensor de foutcode “sensorfout” registreert wanneer een extern magnetisch veld wordt gedetecteerd.

Om manipulatie van bewegingsgegevens te detecteren, zal informatie van de bewegingssensor worden bevestigd door informatie over beweging van het voertuig die wordt onttrokken aan een of meer van de bewegingssensor onafhankelijke bronnen. Wanneer bijv. de pulsen tijdens het rijden worden onderbroken door manipulatie zal een bijkomende informatiebron (bijv. versnellingsbak) signalen sturen naar de tachograaf. Wanneer gedurende minstens 1 minuut tegenstrijdige gegevens worden geregistreerd zal dit worden aangeduid als een “voorval”. Hiervoor werd een nieuw pictogram voorzien.

Tegenstrijdige bewegingsgegevens:

De nieuwe generatie van digitale tachografen moet ook de problematiek van de begonnen minuut oplossen. De huidige tachografen registreren elke minuut waarin wordt gereden als rijtijd, zelfs wanneer binnen deze minuut slechts enkele seconden effectief werd gereden. Vanaf 1 oktober  2011 dienen de nieuwe apparaten het volgende te registreren:


Controleren van de activiteiten van de bestuurder

033 Deze functie moet voortdurend en afzonderlijk de activiteiten van een bestuurder en een bijrijder controleren.

034 Activiteiten van de bestuurder zijn RIJDEN, WERKEN, BESCHIKBAARHEID of RUSTPAUZE.

035 De bestuurder en/of de bijrijder hebben de mogelijkheid om WERKEN, BESCHIKBAARHEID of RUSTPAUZE handmatig te selecteren.

036 Wanneer het voertuig rijdt, wordt RIJDEN automatisch geselecteerd voor de bestuurder en wordt BESCHIKBAARHEID automatisch geselecteerd voor de bijrijder.

037 Wanneer het voertuig stopt, wordt WERKEN automatisch geselecteerd voor de bestuurder.

038 De eerste verandering van activiteit die zich binnen 120 seconden na de automatische verandering naar WERK ten gevolge van het stoppen van het voertuig voordoet, wordt beschouwd als hebbende plaatsgevonden op het moment van het stoppen van het voertuig (de verandering naar WERK kan om die reden geannuleerd worden).

039 Deze functie moet veranderingen van activiteiten naar de registratiefuncties uitvoeren met een resolutie van een minuut.

040 Wanneer RIJDEN heeft plaatsgevonden binnen een kalenderminuut, dan wordt de hele minuut beschouwd als RIJDEN.

041 Wanneer RIJDEN heeft plaatsgevonden binnen de onmiddellijk voorafgaande en de onmiddellijk volgende kalenderminuut, dan wordt de hele minuut beschouwd als RIJDEN.

042 Wanneer een kalenderminuut niet wordt beschouwd als RIJDEN overeenkomstig de voorgaande bepalingen, dan wordt de hele minuut gerekend als de langste ononderbroken activiteit binnen de minuut (of als de laatste van een aantal even lange activiteiten).

043 Deze functie moet ook voortdurend de rijtijdperiode en de cumulatieve rusttijd van de bestuurder controleren.

Dus wordt, behoudens wanneer RIJDEN heeft plaatsgevonden binnen de onmiddellijk voorafgaande en de onmiddellijk volgende kalenderminuut, de hele minuut gelijkgesteld met de langste ononderbroken activiteit binnen deze minuut (of de laatste van een aantal even activiteiten).

Enkele voorbeelden:

RIJDEN 10 SEC
WERKEN 50 SEC
GEREGISTREERD: WERKEN

RUSTEN 30 SEC
RIJDEN 20 SEC
RUSTEN 10 SEC
GEREGISTREERD: RUSTEN

RIJDEN 30 SEC
RUSTEN 30 SEC
GEREGISTREERD: RUSTEN

De Lidstaten MOGEN nu reeds tachografen goedkeuren die voldoen aan de nieuwe eisen.

De verordening voorziet niet in een verplichte aanpassing voor apparaten die voor de voornoemde data werden geïnstalleerd maar bepaalt wel dat de lidstaten een typegoedkeuring kunnen verlenen voor software die bestaande apparaten upgraten. Dit is evenwel geen verplichting.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.