Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Speekseltesten tegen drugs in verkeer vanaf 1 oktober 2010

op .

DrugWipe 5+

De veelbesproken speekseltesten tegen drugs in het verkeer zijn van start gegaan op 1 oktober 2010 om 00.00 uur.  In de regio Ieper werd vannacht de aftrap gegeven, onder ruime mediabelangstelling.

Nieuwe procedure eenvoudiger

Uit navraag bij de politiediensten is gebleken dat de oude procedure veel te complex en tijdrovend was. Vooral de 'testbatterij' en de urinetest werden vaak als omslachtig beschreven. 
Politiemensen moesten aan de hand van uiterlijke kenmerken en een aantal aandachtsverdelende (psychomotorische) proeven proberen na te gaan of er mogelijk sprake kon zijn van druggebruik.  
Na de testbatterij volgde de urinetest die niet altijd even betrouwbaar bleek te zijn. Het uitvoeren van die tests diende zoveel mogelijk uit het zicht van het publiek te gebeuren. Op een openbare weg is dat niet altijd even evident.
De procedure werd beëindigd met een bloedafname door een opgevorderde arts met nog meer wachttijd tot gevolg. 

De nieuwe procedure bestaat uit drie grote stappen : 

 1. Check-list uiterlijke kenmerken
  Met de gestandaardiseerde check-list wordt nagegaan of de bestuurder uiterlijke kenmerken vertoont van recent druggebruik. De tijdrovende aandachtsverdelende proeven vallen weg. Omdat het nagaan van de uiterlijke kenmerken al kan gebeuren bij het aanspreken van een persoon wordt hier veel tijd gewonnen. 
  Het aankruisen op de checklist van ten minste drie tekenen verdeeld over ten minste twee verschillende rubrieken wordt beschouwd als een indicatie van tekenen van recent druggebruik.
 2. Speekseltest
  De bestuurder krijgt een apparaatje overhandigd waarmee hij enkele keren over de tong dient te wrijven. Vervolgens kan er afgelezen worden of er drugs werden gebruikt en welke dat zijn. 
  In tegenstelling tot de urinetest is de speekseltest heel eenvoudig en veel sneller toe te passen. 
 3. Speekselanalyse
  Het koninklijk besluit dat de speekselanalyse moet regelen is momenteel nog niet in het Staatsblad verschenen. Dit wordt binnen enkele maanden verwacht. Van zodra dit K.B. uitvoerbaar is zal de politie in het geval van een positieve speekseltest een speekselstaal afnemen van de gecontroleerde persoon. Dit speekselstaal wordt later onderzoekt in een labo.
  De speekselanalyse is voor de politie bijzonder eenvoudig en snel. Deze zal in vele gevallen de bloedproef vervangen.

Bloedproef

Alleen op het ogenblik dat de speekselanalyse onmogelijk is (praktische onmogelijkheid, weigering,…) kan er overgegaan worden tot het opleggen van de bloedproef. Een gevorderde geneesheer neemt een bloedstaal af dat later zal onderzocht zal worden in een labo.

Maar vermits er momenteel dus nog geen K.B. is dat de speekselanalyse regelt is het uitvoeren ervan onmogelijk en dient bijgevolg nog steeds een bloedproef uitgevoerd te worden.

Schematische voorstelling procedure

Schema procedure

Sancties

Mogelijke straffen die een politierechter kan opleggen
Eerste overtreding
 • Geldboete van minimum €1.100 tot maximum €11.000
 • Mogelijk verval van het recht tot sturen van minimum 8 dagen tot maximum 5 jaar
 • Als je minder dan twee jaar voordien je rijbewijs B hebt behaald, dan krijg je sowieso een verval van het recht tot sturen opgelegd. 
Herhaling binnen de drie jaar
 • Mogelijke gevangenisstraf van minimum 1 maand tot maximum 2 jaar
 • Geldboete van minimum €2.200 tot maximum €27.500
 • Beide of één van de twee bovenstaande straffen worden opgelegd
 • Een verval van het recht tot sturen voor ten minste 3 maanden en ten hoogste 5 jaar, of voorgoed.
Herhaling binnen de drie jaar na de 2e overtreding
 • Verdubbeling van de gevangenisstraffen en de geldboetes vermeld bij de eerste herhaling.

 

Foto's DrugWipe 5+

Thumbnail imageThumbnail image 

Thumbnail imageThumbnail image

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.