Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Commerciële nummerplaten krijgen Europese vorm

op .

Powered by Polinfo
Binnenkort introduceert België de Europese nummerplaten. Ook commerciële kentekenplaten zullen de nieuwe Europese vorm aangemeten krijgen. De federale regering zorgt alvast voor de nodige aanpassingen en overgangsmaatregelen in haar wetgeving over de inschrijving van de zogenaamde Z- en ZZ-platen.

Commerciële kentekenplaten

Op 31 januari 2011 zal het huidige model van de commerciële kentekenplaten definitief uit ons straatbeeld verdwijnen. Vanaf dan geldt de nieuwe Europese versie beginnend met een indexcijfer.

Met de invoering komen er ook heel wat nieuwe regels m.b.t. de inschrijving van de voertuigen, diefstal en verlies van de nummerplaat en de aflevering van een duplicaat, de plaatsing van de platen en de vergoeding ervan.

Geleidelijke introductie

De introductie van de nieuwe Europese versie zal geleidelijk gebeuren. De handelaarsplaten (Z-platen) en de proefrittenplaten (ZZ-platen) met 3 letters gevolgd door 3 cijfers of 3 cijfers gevolgd door 3 letters, blijven geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de inschrijving ‘handelaar’ of ‘proefritten’. Op 31 januari 2011 verliezen de platen hun geldigheid definitief.

De zelfklevende vignetten die voor 15 november 2010 worden afgeleverd door de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV) en op de plaat moet worden aangebracht, vermelden voor het jaar 2010 het jaartal van het lopende kalenderjaar. De vignetten die later worden uitgereikt, krijgen het jaartal van het volgende kalenderjaar.

Wie zijn inschrijving ‘handelaar’ of ‘proefrit’ wil behouden, moet jaarlijks aantonen dat hij nog aan de verschillende voorwaarden voldoet. In principe moet dit tussen 1 oktober en 31 december gebeuren. Voor 2010 geldt echter een uitzonderingsperiode: van 15 november 2010 tot 31 januari 2011.

Nieuwe regels

De algemene bepalingen uit het KB van 20 juli 2001 op de inschrijving van voertuigen m.b.t. diefstal en verlies van een kentekenplaat of kentekenbewijs, het afleveren van een duplicaat en de plaatsing van kentekenplaten zijn ook van toepassing op de commerciële kentekenplaten. De regering schrapt de specifieke regeling dan ook uit het KB van 8 januari 1996.

Ook de huidige voorschriften over de betaling van de vergoedingen voor de commerciële nummerplaten worden opgeheven. Een toekomstig KB zal immers nieuwe bedragen vastleggen.

In werking…

Het KB van 28 september 2010 treedt in werking op 15 november 2010. De overgangsbepalingen gelden vanaf 1 oktober 2010.

Bron:

28 september 2010 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens (BS 01 oktober 2010, p.59555)

Auteur: Laure Lemmens

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.