Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Vergoeding voor Europese nummerplaten

op .

Powered by Polinfo
Wie zijn voertuig inschrijft bij de DIV (Dienst Inschrijvingen van Voertuigen) moet daarvoor vanaf 15 november 2010 een vergoeding betalen. Een KB van 6 november 2010 bepaalt de bedragen van de verschillende soorten vergoedingen. Eveneens vanaf 15 november 2010 reikt de DIV nog enkel nummerplaten uit ‘van het Europees model’.

Koning bepaalt vergoeding

Tot voor kort stond in de Wegverkeerswet dat alleen de kosten voor de reservering van een gepersonaliseerde nummerplaat (officieel ‘kentekenplaat’) aanleiding mochten geven tot het innen van een retributie.
De ‘wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen’ (art. 23) schrapte deze bepaling en schreef in de Wegverkeerswet in dat de Koning het bedrag van de vergoeding voor de inschrijving van voertuigen ging bepalen in een besluit.
De inwerkingtreding van deze nieuwe maatregel moest nog wel bij KB vastgelegd worden.
Een KB van 6 november 2010 bepaalt nu dat deze maatregel in werking treedt op 1 november 2010.

Vergoedingen

De inschrijving van een voertuig in het "repertorium van de voertuigen" van de DIV geeft aanleiding tot de uitreiking van een inschrijvingsbewijs en van een nummerplaat.

Vanaf 15 november 2010 betaalt de aanvrager:

  • voor het reserveren van een gepersonaliseerd opschrift: 1.000 euro;
  • voor elke uitreiking van een kentekenplaat of een duplicaat van een kentekenplaat: 20 euro;
  • voor elke afgifte van een inschrijving ‘proefritten’ of ‘handelaar’: 75 euro;
  • voor elke afgifte van een duplicaat van een beschadigd inschrijvingsbewijs ‘proefritten’ of ‘handelaar’: 37,5 euro;
  • voor elke afgifte van een nieuw inschrijvingsbewijs: 12,5 euro;
  • voor de vernieuwing van de geldigheid van een inschrijving ‘proefritten’ of ‘handelaar’: 12,5 euro.

Niet terugbetaalbaar

De vergoedingen worden gekweten volgens de modaliteiten die de minister van Wegverkeer of de bevoegde overheidsdienst bepaalt. Eenmaal betaald, zijn ze in geen enkel geval terugbetaalbaar.

In werking

Auteur: Christine Van Geel

 

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.