Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

DIV mag afgedankte voertuigen definitief uitschrijven na certificaat van vernietiging

op .

Powered by Polinfo
De verkeersbelasting op auto’s blijft verschuldigd zolang een voertuig niet werd uitgeschreven uit het Nationaal Repertorium van de Voertuigen. Uitgeschreven voertuigen kunnen later opnieuw ingeschreven worden, onder dezelfde of onder een andere naam. Dat geldt niet voor definitief uitgeschreven voertuigen, waarvoor er een certificaat van vernietiging werd afgeleverd.

Tot nu bestond er geen wettelijke basis voor de koppeling van de definitieve uitschrijving aan het certificaat van vernietiging. Een koninklijk besluit van 2 november 2010 zorgt voor die juridische grondslag. Hetzelfde KB zorgt ervoor dat de DIV ook definitief mag uitschrijven op basis van een certificaat van vernietiging dat werd afgeleverd in een andere EU-lidstaat. Beide aanpassingen komen er nadat de Europese Commissie een inbreukprocedure startte wegens onvolledige omzetting van de autowrakkenrichtlijn.

Uitschrijving tegenover definitieve uitschrijving

Het KB van 2 november 2010 maakt een duidelijk onderscheid tussen de uitschrijving van een voertuig uit het register, en de definitieve uitschrijving ervan. Bij een uitschrijving is er enkel sprake van het beëindigen of tijdelijk ongedaan maken van een inschrijving. Het voertuig kan later opnieuw ingeschreven worden. Bij een definitieve uitschrijving wordt het identificatienummer van het voertuig gedesactiveerd. Een voertuig met dat identificatienummer kan nooit meer opnieuw ingeschreven worden.

Vernietiging van een afgedankt voertuig

De eigenaar van een voertuig dat bestemd is voor de schroothoop, moet dat voertuig, samen met het inschrijvingsbewijs, overdragen aan een erkende verwerker voor depollutie, demontage en vernietiging van autowrakken. Als het inschrijvingsbewijs verloren ging, gestolen werd of vernietigd werd, moet dat vastgesteld worden in een attest van de politie en moet dat attest aan de verwerker afgegeven worden.
Het voertuig kan intussen wel uitgeschreven worden, maar nog niet definitief uitgeschreven worden.

Het voertuig mag definitief uitgeschreven worden zodra de DIV een certificaat van vernietiging heeft gekregen van de verwerker. De Dienst moet ook de certificaten van vernietiging aanvaarden die werden afgeleverd door de erkende verwerkers van andere EU-lidstaten.

In werking

Deze aanpassingen treden 10 dagen na publicatie in werking. Dat is op 26 november 2010. De regering vervolledigt zo de omzetting van de Europese autowrakkenrichtlijn van 2002.

Bron

Koninklijk besluit van 2 november 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 16 november 2010 (ed. 1), 71.180.

Auteur: Carine Govaert

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.