Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Persmededeling – Agentschap Vlaamse Belastingdienst

op .

Vlaamse Belastingdienst

Agentschap Vlaamse Belastingdienst neemt inning verkeersbelastingen over en past regelgeving aan.

Vanaf 1 januari 2011 wordt de dienst van de verkeersbelastingen in het Vlaamse Gewest overgenomen door de Vlaamse overheid, meer bepaald de Vlaamse Belastingdienst. De verkeersbelasting, de belasting op de inverkeerstelling (BIV) en het Eurovignet worden vanaf dan niet langer geïnd door de federale overheidsdienst voor belastingplichtigen gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het betreft hier zowel natuurlijke personen met hun domicilieadres in het Vlaamse Gewest, als rechtspersonen met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest.

Belastingplichtigen die tijdens een belastbare periode verhuizen, blijven tot het einde van de belastbare periode belast in de regio waar zij bij het begin van de belastbare periode gevestigd waren. De Vlaamse Belastingdienst stelt alles in het werk om in een zo vlot mogelijke overgang te voorzien. Zo zullen ook alle op 31/12/2010 niet afgewerkte dossiers door de Vlaamse Belastingdienst verder worden behandeld.

Het rekeningnummer voor de betaling van de verkeersbelastingen wijzigt vanaf 1 januari:

  • Verkeersbelasting personenwagens 096-2212049-82 (ibancode BE25 0962 2120 4982; biccode: GKCCBEBB)
  • Verkeersbelasting op aangifte 096-2212059-92 (ibancode BE12 0962 2120 5992; biccode:GKCCBEBB)
  • Verkeersbelasting eurovignet 096-2212069-05 (ibancode BE96 0962 2120 6905; biccode:GKCCBEB)

Elke specifieke belasting mag enkel op de desbetreffende rekening worden betaald.

Het correspondentieadres voor de verkeersbelastingen verschuldigd in het Vlaamse Gewest is vanaf 1 januari 2011:

Vlaamse Belastingdienst - Verkeersbelastingen
Bauwensplaats 13 - bus 1
9300 Aalst

Niet alleen neemt de Vlaamse overheid de dienst van de verkeerbelastingen over vanaf 1/1/2011. Ze structureert die belastingen voortaan ook op een eigentijdse manier. Zo wordt maximaal ingezet op effectiviteit, efficiëntie en transparantie. Hierdoor zal onder andere elke belastingplichtige vanaf januari 2011 een overzicht kunnen opvragen van zijn of haar dossier via de website “belastingen.vlaanderen.be/mijndossier”.   Langs die weg kunt u een bezwaarschrift indienen, een mandataris aanstellen, een vrijblijvende berekening maken of als professioneel gebruiker ook aangiftes verkeersbelastingen indienen. Daardoor bent u voortaan zelf in staat om mee te lezen in uw fiscaal dossier bij de Vlaamse Belastingdienst. Wenst u liever een persoonlijk contact? Dan kan u nog steeds dagelijks terecht op het telefoonnummer 1700 of in onze 6 loketten:

=> VAC Leuven: Diestsepoort 1-7; 3000 Leuven
=> VAC Brugge: Koningin Astridlaan 29; 8200 Sint Michiels
=> VAC Antwerpen: Anna Bijns gebouw; Lange Kievitstraat 111-113; 2000 Antwerpen
=> VAC Hasselt: Hendrik van Veldeke gebouw; Koningin Astridlaan 50; 3500 Hasselt
=> VAC Aalst: Mercurius gebouw; Bauwensplaats 13 ; 9300 Aalst
=> VAC Brussel: Ellips; Koning Albert II-laan 35 ; 1030 Brussel

In een aantal gevallen wijzigt de regelgeving ingrijpend:

  • De belastingplichtige zal voor een tijdelijke nummerplaat pas belast worden 6 maanden na inschrijving bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV). Bovendien zal dit voortaan automatisch gebeuren; u moet dus geen aparte aangifte doen bij de Vlaamse Belastingdienst.
  • Voertuigen uitgerust met handelaarsplaten, kleine aanhangwagens die eigendom zijn van rechtspersonen (MTM kleiner dan 751 kg) en andere specifieke soorten aanhangwagens met MTM tot 750 kg die niet moeten ingeschreven worden bij de DIV, zullen belast worden op het einde van het kalenderjaar waarvoor de belasting verschuldigd is. Tot nu gold dat u de verkeersbelastingen vooraf moest betalen.
  • Het invullen van een rittenblad om vrijstelling occasioneel vervoer te bekomen, heeft nu een wettelijke basis. Voorheen werd dit geregeld door circulaires en administratieve richtlijnen. Wel is het zo dat inzake kampeerwagens een aanpassing van de regelgeving in de maak is waarbij de mogelijkheid tot het bekomen van een rittenblad voor kampeerwagens voor particulieren wordt afgeschaft. Langs de andere kant wordt de tariefstructuur beter en doorzichtiger gestructureerd.
  • Eigenaars van grote wagenparken (bv. vrachtwagens of autobussen) zullen niet meer met het fiscaal kenteken worden geconfronteerd. Vanaf 2011 kan de nodige informatie online opgevraagd worden aan de hand van de nummerplaat van het voertuig.
  • Wie het Eurovignet moet betalen, zal een 5-tal weken voor de vervaldag een uitnodiging tot betalen ontvangen. Eén week voor vervaldag zal een herinnering verstuurd worden. Voor vrachtwagens waarvan het Eurovignet in januari 2011 vervalt, zal de Vlaamse Belastingdienst al in december 2010 uitnodigingen tot betalen versturen.

De Vlaamse Belastingdienst wil niet alleen een klantvriendelijke inning uitbouwen, maar tevens ook streven naar meer uniformiteit met de andere gewestbelastingen. Daarom worden de betalingstermijnen voortaan voor iedereen 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van het aanslagbiljet. Ook de andere wettelijke termijnen worden gelijkgeschakeld met deze die voor de andere heffingen van de Vlaamse Belastingdienst gelden. Zo hebt u in de toekomst 3 maanden de tijd om een bezwaarschrift in te dienen.

Tot slot zal de Vlaamse Belastingdienst ook zelf controles uitvoeren. Dit zal gebeuren door eigen controleurs met politionele bevoegdheid. De Vlaamse Belastingdienst zal er alles aan doen om deze controles zo goed mogelijk af te stemmen met de overige politiediensten.

Hebt u nog vragen?

Kijk op http://belastingen.vlaanderen.be/verkeer of neem contact met ons op:

Vanaf 3 januari kan u ook terecht in onze loketten te Aalst en Brussel. Vanaf 4 januari kan u terecht in alle zes de loketten. U vindt de adressen van onze loketten en hun openingsuren op onze website (http://belastingen.vlaanderen.be/contact).

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.