Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Uitzonderlijk vervoer : nieuwe modaliteiten betreffende aanvraagprocedure, vorm en inhoud van vergunning

op .

Uitzonderlijk vervoerOp 1 juli 2010 trad het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen in werking.
Over de aanvraagprocedure, de vorm en de inhoud van de vergunning was tot op heden niets bepaald. Dat moest nog vastgelegd worden in een ministerieel besluit. 
Het M.B. van 16 december 2010 betreffende de procedure, de vorm en de inhoud van de vergunning voor het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen verscheen In het Staatsblad van 28 december 2010 met inwerkingtreding op 1 januari 2011.

Aanvraagprocedure

De vergunningsaanvraag wordt ingediend :

De vergunning wordt via dezelfde weg afgeleverd.

Alle nodige documenten en informatie zijn te vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Indien de aanvraag onvolledig is kan de Dienst Uitzonderlijk Vervoer de ontbrekende elementen opvragen. Deze dienen bij de Dienst toe te komen binnen de 30 dagen na ontvangst van de vraag, zoniet wordt de aanvraag geannuleerd.
20% van de retributiekost blijft verschuldigd.

De vergunningsaanvraag vermeldt de chassisnummers van de voertuigen waarvoor de vergunning aangevraagd wordt.

De reisweg

Indien de aanvrager zelf een gedetailleerde reisweg voorstelt dan moet deze vooraf verkend zijn. De weg is naargelang de afmetingen van het voertuig zo kort mogelijk.

Technische karakteristieken van het uitzonderlijk voertuig

Wanneer de massa's van het uitzonderlijk voertuig niet voldoen aan het technisch reglement, worden de technische karakteristieken van het uitzonderlijk voertuig door de aanvrager vermeld.

Vorm van de vergunning

De vergunning en haar bijlagen worden afgedrukt op wit papier van A4-formaat in gewone zwarte druk.

De vergunning bevat de volgende vermeldingen :

a) de aanduiding van de overheid bevoegd voor de aflevering van de vergunning en haar logo;

b) het vergunningsnummer;

c) de vervaldatum van de vergunning;

d) de personalia van de gebruiker van het uitzonderlijk voertuig;

e) de totale afmetingen en de totale massa van het uitzonderlijk voertuig;

f) het aantal aslijnen van de voertuigen;

g) de chassisnummers van de in de vergunning bedoelde voertuigen;

h) de aanduiding van het type reisweg;

i) de aard van de lading;

j) in voorkomend geval, aanvullende voorschriften;

k) de datum van de vergunning en de handtekening van de gemachtigde ambtenaar.

Retributies

De retributie wordt betaald aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de uitnodiging tot betaling volgens de instructies die hierin zijn opgenomen.

  • 75 euro voor een uitzonderlijk voertuig van de categorieën 1 en 2;
  • 113 euro voor een uitzonderlijk voertuig van de categorie 3;
  • 150 euro voor een uitzonderlijk voertuig van de categorie 4.

Contactgegevens Dienst uitzonderlijk vervoer.

Postadres

Federale overheid Mobiliteit en Vervoer
Directoraat generaal Mobiliteit en Vervoer
Directie Verkeersveiligheid
Dienst Uitzonderlijk vervoer

City Atrium – 4de verdieping
Vooruitgangstraat 56
1210 BRUSSEL

Telefoonnummer

0032 (0)2 277 38 06

Telefax

0032 (0)2 277 40 17

E-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer info:
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.