Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Wijzigingen inzake tachograafkaarten

op .

Bestuurderskaart

Vanaf 10 maart 2011 gaan een aantal wijzigingen in voege met betrekking tot de digitale tachograafkaarten.
In het Staatsblad van 28 februari 2011 verscheen het K.B. van 3 februari 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 2005 houdende uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer. 

De bepaling die de afgifte van de bestuurderskaart enkel voorzag voor bestuurders die houder zijn van een rijbewijs van categorie B(E), C(E), D(E), of een voorlopig rijbewijs geldig voor de categorie C en C+E of voor de subcategorie C1 en C1 + E, werd opgeheven.
Art. 16 §4

De tachograafkaarten waarvan de geldigheidsduur verstreken is of die niet meer worden gebruikt, worden door de houder aan de bevoegde instantie terugbezorgd binnen zes weken volgend op de vervaldatum of het einde van het gebruik. Vroeger diende dit binnen de acht dagen te gebeuren.
Art. 16 §15 

Deze bevoegde instantie is de Dienst Digitach van de v.z.w. "Instituut wegTransport en Logistiek België", Archimedesstraat 5, te 1000 Brussel.

Ook de tarieven van de kaarten werden aanzienlijk verhoogd.

  • Bestuurderskaart : 65 i.p.v. 61 euro
  • Bedrijfskaart : 150 i.p.v. 121 euro
  • Werkplaatskaart : 225 i.p.v. 181 euro

Bijlage 7

De wijzigingen treden in werking op 10 maart 2011.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.