Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Brede landbouwvoertuigen

op .

Powered by PolinfoADR
De federale overheid versoepelt de begeleidingsvoorschriften voor extra brede landbouwvoertuigen, en verlicht het rijverbod voor álle landbouwvoertuigen die als 'uitzonderlijk vervoer' kunnen bestempeld worden.

Waarschuwingsvoertuig

Landbouwvoertuigen en combinaties van landbouwtractoren en aanhangwagens of slepen:

  • die binnen een straal van 25 km rond de exploitatiezetel of het erf blijven,
  • die hoogstens 27 meter lang zijn, en
  • die tussen 3,5 en 4,25 meter breed zijn,

hoeven niet meer begeleid te worden door één of twee begeleidingsvoertuigen van een externe firma.

Eén waarschuwingsvoertuig volstaat. Zonder verkeerscoördinator.

Het waarschuwingsvoertuig kan een gewone auto zijn, een camionette of een lichte vrachtwagen. Op het dak staat een officieel bord met het opschrift 'Uitzonderlijk vervoer' en minstens 1 oranje knipperlicht. Het voertuig rijdt met de daglichten aan. Als het geen dagrijlichten heeft, moet het met de dimlichten aan rijden.

Ook dit uitzonderlijk landbouwvervoer heeft nog altijd een vergunning nodig om op de baan te mogen komen.

Vooraan of achteraan

Het waarschuwingsvoertuig rijdt in principe vooraan. Behalve als het konvooi op een brede rijweg rijdt, met 2 rijstroken in elke richting. In dat geval moet het áchter het landbouwvoertuig rijden. In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer dat nodig is voor de veiligheid van het konvooi of van de andere weggebruikers, mag het waarschuwingsvoertuig op een andere positie rijden.

Begeleidingsvoertuig of politiebegeleiding

Landbouwvoertuigen die breder zijn dan 4,25 meter en landbouwvoertuigen die extra lang zijn, moeten nog altijd begeleid worden door een officieel, knalgeel begeleidingsvoertuig met minstens 2 oranje knipperlichten op het dak en een waarschuwingsbord.

Voor speciale maneuvers, zoals het rijden in tegenrichting, is ook nog steeds politiebegeleiding vereist.

Geen rijverbod meer

Uitzonderlijk vervoer is in de regel verboden op snelwegen (overdag), in grote steden (tijdens de spits) en tijdens de schoolvakanties (op vrijdagavond). Voor de landbouwvoertuigen die binnen de categorie van het uitzonderlijk vervoer vallen, komt er nu een aparte regeling. Uitzonderlijk landbouwvervoer is niet langer verboden:

  • op gewone wegen tijdens het weekend, op wettelijke feestdagen, of op gewone werkdagen;
  • in de bebouwde kommen van 15 grote steden; of
  • tijdens de schoolvakanties op vrijdagavond (art. 30, §2-3 KB op uitzonderlijk vervoer).

Het rijverbod op de snelwegen (art. 30, §1) en bij verminderde zichtbaarheid (art. 30, §5) blijft wel behouden.

Vanaf 13 november 2011

De federale regering kondigde vorig jaar voor het eerst een specifieke regeling af voor uitzonderlijk vervoer. Een apart KB was nodig omdat het aantal transporten met voertuigen van uitzonderlijke afmetingen of uitzonderlijk gewicht exponentieel toenam. Waar de overheid in 1973, 5.500 vergunningen afleverde voor uitzonderlijk vervoer, waren er dat in 2008 al 43.000.

De term 'uitzonderlijk vervoer' werd in het KB van 2 juni 2010 zo ruim gedefinieerd dat ook allerlei landbouwvoertuigen onder de uitzonderlijke regeling vielen. Maar landbouwvoertuigen rijden meestal traag en door dunbevolkte gebieden. Vandaar dat het KB van 2010 nu wordt versoepeld voor die categorie.

Bron:
- Koninklijk besluit van 24 oktober 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen (KB op het Uitzonderlijk Vervoer), BS 3 november 2011.

Zie ook:
- Koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen.

Auteur Carine Govaert

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.