Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Technische controle

op .

Powered by PolinfoTechnische controle langs de weg
De politie kan vrachtwagens en bussen met technische gebreken voortaan sneller aan de kant houden. Voorafgaande bevestiging van het veiligheidsrisico door een keuringstation is niet langer noodzakelijk. Bovendien bevat de boetecatalogus meer inbreuken en hogere boetes.

Sneller aan de kant

De politie en de bevoegde controleurs van de FOD Mobiliteit kunnen vrachtwagens en bussen (bedrijfsvoertuigen) voortaan sneller aan de kant houden tijdens een technische wegcontrole.

Van zodra ze menen dat een onderhoudsgebrek of een aanpassing aan een voertuig een mogelijk veiligheidsrisico kan inhouden, kunnen ze het gebruik van het voertuig tijdelijk opschorten. In tegenstelling tot vroeger moet dit risico niet meer eerst door nabijgelegen keuringsstation worden aangetoond. De controle in een keuringstation zal plaatsvinden wanneer dat verder onderzoek 'gerechtvaardigd' en noodzakelijk is om na te gaan of het gebrek een veiligheidsrisico inhoudt voor de inzittenden of andere weggebruikers.

Technische gebreken

Een voertuig aan de kant houden kan niet voor elk technisch gebrek met een veiligheidsrisico. Komen in aanmerking: gebreken aan het remsysteem (vb. afwijking in remkracht van meer dan 30% tussen het linker- en het rechterwiel op dezelfde as, gebroken of gespleten remschijf, lekken in de leidingen van het remsysteem), gebreken aan lichten (vb. defecte voorlichten), gebreken aan wielen en banden (vb. scheuren), gebreken aan de stuurinrichting of de ophanging) en lekkages (vb. brandstoflekkages).

Tijdelijke opschorting

Vrachtwagens en bussen blijven aan de kant tot de controleurs hebben vastgesteld dat het technische gebrek werd verholpen en er geen veiligheidsrisico meer is. Dit verandert niet.

Boetecatalogus

Vrachtwagens of bussen met een technisch gebrek dat een veiligheidsrisico kan betekenen, kunnen van de weg worden gehouden, maar kunnen ook aanleiding geven tot een boete met onmiddellijke inning. Hierbij gelden voortaan 2 nieuwe principes. De technische gebreken die op gelijk welk moment (vb. ook tijdens de rit voorafgaande aan de controle) kunnen optreden, worden nooit met een boete bestraft. Gebreken waarvan met zekerheid kan worden aangenomen dat ze al aanwezig waren voor een rit, worden altijd met een boete bestraft.

De inbreuken en boetes staan voortaan in een boetecatalogus. De boetes stijgen naargelang de ernst van de overtreding en de impact op de verkeersveiligheid. Zo bedraagt de boete voor rijden met versleten remblokjes bijvoorbeeld 300 euro. Bestuurders die rijden met een versleten remschijf betalen dan weer 600 euro.

Fraudeurs harder aangepakt

Het totale boetebedrag is per overtreder beperkt tot 3.000 euro. Voortaan wordt daarop een uitzondering gemaakt in geval van fraude of obstructie. Het boeteplafond bedraagt dan het dubbele. Voor wie een vals keuringsbewijs voorlegt, een inspectie weigert, zijn snelheidsbegrenzer manipuleert of weigert die te laten controleren, kan de totale boete bij onmiddellijke inning dus oplopen tot 6.000 euro.

In werking

Het KB van 12 september 2011 treedt in werking op 3 december 2011. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:

- Koninklijk besluit van 12 september 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 2006 houdende invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland en het koninklijk besluit van 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, BS 23 november 2011.

Zie ook:

- 1 september 2006 - Koninklijk besluit houdende invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland.

- 1 september 2006 - Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

Auteur Laure Lemmens

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.