Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Samplingtoestellen ter discussie

op .

BOB campagneSommige politiezones gebruiken voor hun alcoholcontroles al enige tijd de zogeheten 'sampling- of snuffeltoestellen'. Deze nieuwe toestellen detecteren bliksemsnel de alcohollucht in een voertuig waardoor het aantal controles met evenveel manschappen fors kan opgedreven worden nu de overheid dit jaar minstens 200.000 alcoholcontroles wil zien passeren.
In een ministeriële omzendbrief van 25 oktober 2011 worden deze toestellen nu onderuit gehaald omdat de blaasprestaties als èchte ademtest zouden kunnen beschouwd worden en daardoor procedurefouten kunnen veroorzaken.

Blazen of niet ?

De samplingtoestellen kunnen op twee manieren gebruikt worden.
Enerzijds kan het alcohollucht detecteren in een voertuig zonder dat er daadwerkelijk moet geblazen worden. 
Anderzijds kan het uitgerust worden met een soort trechtertje waarin de bestuurder kan blazen en waarna het resultaat vrijwel onmiddellijk verschijnt. Deze snelle werkwijze wordt vaak toegepast in sommige politiezones.

Het is deze tweede procedure die door het College van Procureurs-generaal ter discussie wordt gesteld. 
Aangezien de gebruikte toestellen niet overeenstemmen met deze door de wet opgelegd, moet bij een positief resultaat een nieuwe ademtest afgelegd worden in een gehomologeerd ademtesttoestel. Hierdoor kan de indruk gewekt worden dat er twee ademtesten afgelegd worden en dat is niet conform met de wetgeving. Een rechtbank zou dit kunnen beschouwen als een procedurefout met een mogelijke vrijspraak tot gevolg. 

De detectie van alcohol via een blaasprestatie wordt dus niet aanvaard. Het toestel kan enkel gebruikt worden voor de detectie van alcohollucht binnenin een voertuig. Daarna dient er een normale ademtest te volgen in een gehomologeerd ademtesttoestel.  

Bron:

- Ministeriële omzendbrief van 25 oktober 2011 houdende de campagne voor verkeersveiligheid: “Rijden onder invloed van alcohol – BOB” (B.S. 28 november 2011).

Zie ook:

Koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.