Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Tarieven autokeuring stijgen

op .

Keuring Vanaf 1 februari 2012 worden alle tarieven van de autokeuring aangepast aan de gezondheidsindex waardoor deze aanzienlijk stijgen.
Een gewone keuring voor een personenauto of auto dubbel gebruik kost vanaf vandaag 29,10 euro i.p.v. 27,50 euro.
De tariefverhogingen worden opgelegd door de ministeriële omzendbrief van 13 januari 2012 (B.S. 1 februari 2012).

De Minister stelt de retributies voor

De wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, voorziet dat op voorstel van de Minister tot wiens bevoegheid het vervoer te land behoort, de Koning het tarief bepaalt van de retributies te heffen voor de gehele of gedeeltelijke dekking van de bestuurs-, controle- en toezichtskosten nodig voor de toepassing van de reglementen.

Artikel 23undecies, §2, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, verleent de bevoegdheid aan de Minister bevoegd voor het Wegverkeer om elke twee jaar op 1 januari, en voor de eerste keer in 2012, de bedragen aan te passen, met dien verstande dat de stijging van het totaal van de bedragen niet meer mag bedragen dan de evolutie van de gezondheidsindex van de maand november van het voorgaande jaar.

Enkele voorbeelden

  • personenauto, auto voor dubbel gebruik, minibus of lijkauto : 29,10 i.p.v. 27,50 euro
  • autobus of autocar : 51,90 i.p.v. 49,00 euro
  • lichte vrachtauto of een kampeerauto MTM < 3500 kg : 32,80 i.p.v. 31,00 euro
  • milieukeuring personenwagens, auto's voor dubbel gebruik, minibussen en kampeerauto's met een motor met compressieontsteking : 11,10 i.p.v. 10,50 euro
  • LPG-installatie : 15,90 i.p.v. 15,00 euro

Bron:

  • Ministeriële omzendbrief van 13 januari 2012 houdende indexering van de bedragen van de door de erkende instellingen voor autokeuringen te innen vergoedingen, de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen (B.S. 1 februari 2012).

Volledige lijst met alle tarieven:

  • Artikel 23undecies, K.B. 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.