Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Fietsers door rood en de fietsstraat

op .

Fietsers door roodIn het Staatsblad van 3 februari 2012 verschenen twee veelbesproken wetten die de fietsers meer rechten in het verkeer moeten bieden. De ene wet geeft de toelating om in bepaalde gevallen het rode of oranjegele licht voorbij te rijden. De andere wet introduceert de 'fietsstraat' in onze Wegcode.
De nieuwe regelgeving treedt in werking op 13 februari 2012.

 

Fietsers door rood

De wet van 28 december 2011 laat fietsers in sommige gevallen toe om het rode of oranjegeel licht voorbij te rijden, hetzij om rechts af te slaan, hetzij om rechtdoor te rijden. Hiertoe worden twee nieuwe voorrangsborden in het leven geroepen.

Het bord B22 laat fietsers toe het rode of oranjegele licht voorbij te rijden om rechts af te slaan, op voorwaarde dat zij hierbij voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare weg of op de rijbaan.

B22

Het bord B23 laat fietsers toe het rode of oranjegele licht voorbij te rijden om rechtdoor te rijden, op voorwaarde dat zij hierbij voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare weg of op de rijbaan vanaf het rode of oranjegele licht.

B23

Het bord B23 mag enkel gebruikt worden op voorwaarde dat de fietsers geen verkeersstroom moeten dwarsen.

Gewijzigde artikelen in de Wegcode (K.B. 1 december 1975)

  • Art 61 (aangevuld met een vijfde punt)
  • Art 67.3 (aangevuld met de borden B22 en B23)
  • Art 67.4 (aangevuld met een derde punt)

Conflict met artikel 6.3, Wegcode

De nieuwe borden B22 en B23 zijn voorrangsborden.

Artikel 6.3 van de Wegcode bepaalt :

Art. 6.3. Als de verkeerslichten op een bepaalde plaats werken gelden hier de verkeersborden betreffende de voorrang niet die op dezelfde weg geplaatst zijn.

Er stelt zich dus een probleem met de geldigheid van de nieuwe borden.

Het probleem is ondertussen gekend en er wordt aan een oplossing gewerkt.

Fietsstraat

De wet van 10 januari 2012 verankert het begrip 'fietsstraat' in de Wegcode.

Het nieuwe begrip wordt toegevoegd aan artikel 2 :

2.61. « fietsstraat » : een straat die is ingericht als fietsroute, waar specifieke gedragsregels gelden ten aanzien van fietsers, maar waarop tevens motorvoertuigen zijn toegestaan. Een fietsstraat wordt gesignaleerd met een verkeersbord dat het begin en een verkeersbord dat het einde aanduidt.

Een nieuw artikel 22novies wordt ingevoerd (verkeer in fietsstraten)

Art. 22novies. In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.

Inwerkingtreding

De inwerkingtreding is voorzien op 13 februari 2012.

Borden ontbreken nog

Binnen de zes maanden volgend op de inwerkingtreding moeten de verkeersborden die het begin en einde van een fietsstraat aanduiden in de Wegcode opgenomen worden. Op dit ogenblik bestaan deze borden nog niet.


Voorbesprekingen
De Kamer, 14 juli 2011

Bronnen:

  • Wet van 28 december 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijden.
  • Wet van 10 januari 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de fietsstraat te verankeren in het verkeersreglement.
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.