Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Wijzigingen keuringsmodaliteiten

op .

Keuringsbewijs In het K.B. van 15 maart 1968 (technisch reglement) worden met terugwerkende kracht vanaf 31 december 2011 een aantal wijzigingen ingevoerd met betrekking tot de keuring. Deze komen er om te kunnen voldoen aan Richtlijn 2010/48/EU van de Commissie van 5 juli 2010 houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 2009/40/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens.

De wijzigingen hebben betrekking op de keuringsmodaliteiten van de motorvoertuigen en hun aanhangwagens en omvatten o.a. :

  • de minimale voertuigsystemen en -onderdelen die moeten worden gecontroleerd;
  • de criteria die moeten bepalen of de toestand van een voertuig aanvaardbaar is;
  • een nieuwe lijst met te controleren punten, inclusief de controlemethodes en de redenen voor afkeuring;
  • nieuwe vermeldingen op het keuringsbewijs.

Gewijzigde artikels en bijlagen :

  • Art. 23novies, §3: de gegevens die op het keuringsbewijs dienen te worden vermeld.
  • Art. 23undecies, punt 3°: administratieve wijziging
  • Bijlage 15 : nieuwe lijst met te controleren punten, controlemethodes en redenen van afkeuring
  • Bijlage 41 (niet periodieke keuring) : nieuwe lijst met te controleren punten, controlemethodes en redenen van afkeuring

Inwerkingtreding : 31 december 2011

Bron : Koninklijk besluit van 10 januari 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (B.S. 20/02/2012)

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.