Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Kentekenplaten en hun zichtbaarheid

op .

KentekenplaatHet K.B. van 6 november 2010 wijzigde op 15 november 2010 heel wat bepalingen in het K.B. van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van de voertuigen en dit met het oog op het invoeren van de Europese kentekenplaat.  De eerdere voorschriften met betrekking tot de leesbaarheid van de kentekenplaat werden helaas per vergissing weggelaten zodat politiediensten niet meer konden optreden tegen onleesbare platen.

Opnieuw wettelijke basis om te verbaliseren

Bovengenoemde vergetelheid werd nu weer rechtgezet door het K.B. van 7 maart 2012 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 maart 2012. 

Het artikel 29 (over de plaatsing van de kentekenplaat en haar reproductie) werd aangevuld met twee nieuwe alinea's :

Zij blijven te alle tijden zichtbaar en overdag bij helder weer leesbaar op een afstand van ten minste veertig meter.

Deze leesafstand wordt teruggebracht op ten minste dertig meter voor kentekenplaten of reproducties voor autoplaten met afmetingen 210 millimeter breed en 140 millimeter hoog en tot twintig meter voor kentekenplaten voor motorfietsen.

Artikel 30 kreeg de volgende nieuwe derde alinea mee :

De reproductie van de kentekenplaat moet zich in een nagenoeg verticaal vlak loodrecht op het symmetrievlak van het voertuig bevinden en wel met de bovenrand op hoogstens twee meter boven de grond en hiermee evenwijdig.

Deze aanpassingen geven de politiediensten dus weer een wettelijke basis om op te treden tegen onleesbare kentekenplaten.

Europese Verordening

Voor de bevestiging van de achterste kentekenplaten van personenauto's, bussen, (lichte) vrachtauto's, aanhangwagens en opleggers, gelden vanaf nu de bepalingen van de Europese Verordening 1003/2010 betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de ruimte voor de montage en de bevestiging van de achterkentekenplaten van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan.

De vroegere vereisten die voorzien waren in Richtlijn 70/222/EG komen te vervallen.

Inwerkingtreding :

De datum van publicatie is meteen de datum van inwerkingtreding : 20 maart 2012.

Bronnen :

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.