Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

'Supertrucks' toegelaten in het kader van proefprojecten

op .

KentekenplaatSinds 1 maart 2012 kunnen we de veelbesproken supertrucks of monstertrucks op onze wegen tegenkomen.  De overheid heeft werk gemaakt van een regelgeving die deze extra lange en zware vrachtauto's (LZV's) op onze wegen moet toelaten in het kader van proefprojecten. Het koninklijk besluit van 19 maart 2012 betreffende langere en zwaardere slepen in het kader van proefprojecten werd in het Staatsblad gepubliceerd op 28 maart 2012 en treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 maart 2012.

Voor- en tegenstanders

Voorstanders vinden dit soort voertuigen een goede zaak voor het milieu èn de economie omdat er uiteraard meer lading kan vervoerd worden en er dus minder ritten zullen nodig zijn waardoor er weer minder brandstof verbruikt wordt. De supertrucks worden door hen ook ecocombi's genoemd.

De tegenstanders gebruiken liever het woord 'monstertrucks' en vinden dat ze een nefaste invloed zullen hebben op de verkeersveiligheid en dat er op termijn een stijging in het goederenvervoer via de weg zal waar te nemen zijn ten nadele van het vervoer via spoor- en waterwegen. Onze wegen zijn mogelijk niet geschikt voor deze categorie van voertuigen.

Wat zijn supertrucks ?

Het gaat om diverse soorten slepen met een maximale lengte van 25,25 meter en een totale maximale massa van 60 ton.

Voorwaarden

Er gelden uiteraard enkele strikte voorwaarden om dergelijke voertuigen tot onze wegen toe te laten :

 • enkel in het kader van een vervoersproject dat georganiseerd wordt door één of meerdere Gewesten;
 • onder dekking van een vergunning van de minister bevoegd voor wegverkeer of zijn gemachtigde. Deze vergunning is twee jaar geldig en kan na een evaluatie verlengd worden;
 • de bestuurder moet sedert minstens 5 jaar houder zijn van een rijbewijs C+E en mag niet vervallen zijn of mag gedurende de laatste drie jaar niet vervallen geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen;
 • het verkeer is verboden bij ijzel en sneeuw en bij weersomstandigheden die het zicht beperken tot minder dan 200 meter;
 • voertuigen die meer dan 50 km/u rijden mogen niet ingehaald worden;
 • de sleep dient te worden uitgerust met retro-reflecterende markeringen en een aanvullende achterkantsignalisatie;
 • achteraan moet een waarschuwingsbord aangebracht worden met de tekst : LET OP: 25,25 METER;
 • er mogen geen gevaarlijke goederen, vloeistoffen in tanks vervoerd worden;
 • er mogen geen ondeelbare voorwerpen vervoerd worden zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen;
 • het vervoer van levende dieren is verboden;
 • het gebruik van de cruise control is verboden behalve als het over een intelligente cruise control gaat.

Van 1 maart 2012 tot 28 februari 2018

Het proefproject geldt slechts over een periode van 6 jaar, namelijk van 1 maart 2012 tot 28 februari 2018. Na deze periode komen de afgeleverde vergunningen te vervallen.

Bron:

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.