Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Politie strenger voor remmen en uitlaat bij technische wegcontrole bussen en vrachtwagens

op .

Controle zwaar vervoer Powered by Polinfo
De politie en de bevoegde controleurs van de FOD Mobiliteit zullen de remuitrusting en de uitlaat van bussen en vrachtwagens voortaan strenger nakijken tijdens een technische wegcontrole. Europa heeft zowel het aantal controlepunten als de testprocedure aangeschroefd. Ook het inspectierapport is aangepast.

De wijzigingen zijn het resultaat van de technische vooruitgang. Maar Europa wil tegelijkertijd een betere milieubescherming en meer verkeersveiligheid creëren. De nieuwe controlevereisten staan in richtlijn 2010/47/EG. Die richtlijn wijzigt ook de inhoud van het inspectierapport dat de controleurs moeten invullen om rekening te houden met de nieuwe elementen.

De federale regering heeft de bepalingen nu overgenomen in onze nationale regelgeving.

Inspectierapport

De politie en de bevoegde controleurs van de FOD Mobiliteit duiden op het inspectierapport (bijlage 1) aan welke van de 8 punten ze gecontroleerd hebben. Dit kunnen zijn:

 • identificatie;
 • remuitrusting;
 • stuurinrichting;
 • zicht;
 • lichten en elektrische installaties;
 • assen wielen, banden, vering;
 • chassis en met het chassis verbonden delen;
 • andere uitrusting zoals tachograaf en snelheidsbegrenzer;
 • overlastfactoren zoals uitstoot en brandstof- en/of olielekkage.

Voor de uitvoering van de controle volgen ze de regels uit richtlijn 2009/40/EG (zoals gewijzigd door richtlijn 2010/48/EG). Behalve voor de remuitrusting en de overlastfactoren. Daarvoor gelden de aparte en vernieuwde testprocedures in bijlage 2.

Ze geven ook aan op welke punten er defecten zijn en welke er worden afgekeurd. Bij een ernstig gebrek kunnen de controleurs een verbieden om het voertuig nog te gebruiken. Ook dit moeten ze aangeven.

Remsysteem

De punten die voortaan aan bod komen bij een technische controle van het remsysteem zijn:

 • mechanische toestand en werking (o.a. het draaipunt van het pedaal van de bedrijfsrem, het handremventiel, het energie- en drukreservoir);
 • remkracht en bedrijfszekerheid van de bedrijfsrem;
 • remkracht en bedrijfszekerheid van de hulprem (indien afzonderlijk werkend systeem);
 • remkracht en bedrijfszekerheid van de parkeerrem;
 • remkracht van de remvertrager;
 • antiblokkeersysteem.

Tot nog toe volstond het dat 'alle onderdelen van het remsysteem en het bedieningsmechanisme zich in goede en bedrijfsklare staat bevonden en op de juiste wijze waren afgesteld'. De politie ging daarbij na of het bedrijfsremsysteem het voertuig veilig, snel en doelmatig kon vertragen en tot stilstand kon brengen, ongeacht de beladingstoestand en de hellingsgradiënt van de weg waar het voertuig op rijdt naar boven of naar beneden. De parkeerrem moest het voertuig in stilstaande toestand kunnen houden, ongeacht de beladingstoestand en de helling van de weg.

Uitlaat

De controlevereisten verschillen naargelang het gaat over benzinemotoren of over dieselmotoren. Voor beide volgt een visuele inspectie van het uitlaatemissiebestrijdingssysteem en een meting van de gasemissies. Bij dat tweede is de procedure bij dieselmotoren iets uitgebreider.

Niet alleen kijken

Een visuele controle beperkt zich niet alleen tot 'kijken'. Indien nodig moeten de politie en controlebeamten de onderdelen ook bedienen, het geluid beoordelen of andere methoden toepassen zonder apparatuur te gebruiken. Dit is voortaan uitdrukkelijk bepaald.

Bij de controle van het remsysteem of de uitlaatemissies zijn ze niet verplicht om apparatuur te gebruiken, maar het wordt wel aanbevolen omdat het de kwaliteit van de controles ten goede komt.

In werking...

De richtlijn dateert van 8 juli 2010. De lidstaten moesten hun regelgeving aanpassen om ten laatste op 1 januari 2012 aan de bepalingen te voldoen. Het KB van 22 april 2012 bevat echter geen specifieke datum van inwerkingtreding en treedt dus in werking 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is op 19 mei 2012.

Bron:

Koninklijk besluit van 22 april 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 2006 houdende invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland, BS 9 mei 2012.

Extra informatie:

Koninklijk besluit van 1 september 2006 houdende invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland, BS 6 september 2006.

Auteur Laure Lemmens

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.