Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Geen spoedprocedure meer voor Europees rijbewijs

op .

Rijbewijs kaartmodel

Powered byPolinfo
Op 21 juli 2012 verdwijnt de spoedprocedure voor de afgifte van Europese rijbewijzen. Wie momenteel 100 euro betaalt, kan zijn rijbewijs in bankkaartmodel al ontvangen op de eerste werkdag na de dag van aanvraag. De regering streeft echter naar een snelle levering van alle rijbewijzen. Tegen 19 januari 2013 wil ze de huidige levertermijn van 3 dagen inkorten naar 1 dag. Dan treedt de derde rijbewijsrichtlijn in werking en schakelt heel Europa definitief over naar het Europees rijbewijs in bankkaartmodel.

Via een KB van 3 juli 2012 wordt de bepaling die de afgifte via een spoedprocedure toelaat, alvast opgeheven uit het KB rijbewijs. Net als de retributie van 100 euro. Vanaf 21 juli 2012 betaal je voor de afgifte van een rijbewijs in bankkaartmodel dus 20 euro. Die 20 euro moet bovendien niet meer bij de afgifte (van een nieuw rijbewijs, een duplicaat of bij omwisseling) zelf betaald worden want ook die bepaling wordt opgeheven.

Dit onderdeel van het KB van 3 juli 2012 treedt in werking op 21 juli 2012, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

******

Andere wijzigingen

Model Europees rijbewijs verandert in 2013

Op 19 januari 2013 schakelt België definitief over naar het Europees rijbewijs in bankkaartmodel. Dat zal echter niet in de huidige vorm zijn. Door de derde rijbewijsrichtlijn veranderen de huidige rijbewijscategorieën A3 (bromfiets) en A (moto) immers in AM, A1, A2 en A. Sinds de publicatie van de richtlijn zijn bovendien Roemenië en Bulgarije tot de Unie toegetreden. De kaart wordt daarom aangepast.

Van 2 naar 4 categorieën moto's

Categorie AM

Begin 2013 zal de huidige rijbewijscategorie A3 niet meer bestaan. Vanaf dan valt elke bromfiets (twee-, drie- of lichte vierwieler) die een snelheid haalt tussen 25 en 45 km/u onder categorie AM.
De derde rijbewijsrichtlijn sluit bromfietsen met een lagere snelheid dan 25 km/u uit van de nieuwe categorie. België volgt deze regel echter niet helemaal. Hoewel bestuurders in ons land geen rijbewijs nodig hebben voor deze lichte bromfietsen, kan de rechter hen wel een rijverbod opleggen. Voor de toepassing van de nationale bepalingen m.b.t. het verval van het recht tot sturen vallen de bromfietsen wel onder categorie AM.
De minimumleeftijd om een bromfiets van categorie AM te besturen is 16 jaar. Europa voorziet in zijn richtlijn de mogelijkheid om de leeftijd te verlagen naar 14 of 15 jaar. Ook hier volgt ons land niet. 16 jaar blijft de wettelijke minimumleeftijd om een bromfiets te besturen.

Categorie A1, A2 en A

Er komt niet alleen een nieuwe categorie AM, vanaf 19 januari 2013 zullen categorieën A1, A2 en A de huidige categorie A vervangen. Categorie A1 omvat de motorfietsen met een maximale cilinderinhoud van 125cm³, een maximumvermogen van 11kW en een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan 0,1 kW per kg. Onder deze categorie vallen ook de driewielers met een motor van maximum 15kW. Categorie A2 omvat de motorfietsen van maximum 35 kW, minder dan 0,2 kW per kg die niet afgeleid zijn van een voertuig met meer dan het dubbele vermogen. Categorie A tot slot zijn alle motorfietsen en driewielers met een motor van meer dan 15 kW.

Geen papieren modellen meer

Vanaf 19 januari 2013 reikt België alleen nog kaarten uit waarop deze nieuwe categorieën vermeld zijn. De Europese kaarten die ons land uitreikt sinds 1 juli 2010, bevatten de categorieën nog niet.
Daarnaast bevat de kaart vanaf 2013 ook nog een aantal andere nieuwe elementen. Het papieren rijbewijsmodel dat momenteel nog bijlage I van het KB rijbewijs vormt, verdwijnt dan definitief naar de vuilbak. Dan is het nieuwe rijbewijsmodel bijlage I.

Roemenië en Bulgarije

Roemenië en Bulgarije zijn op 1 januari 2007 toegetreden tot de Europese Unie. Richtlijn 2006/126/EG dat het huidige rijbewijsmodel bevat, dateert echter van 20 december 2006. Het modelrijbewijs hield daardoor nog geen rekening met de toetreding. Dat wordt nu aangepast. De vermelding 'model van de Europese Unie' en 'rijbewijs' staan ook in het Roemeens en Bulgaars in roze letters op de achtergrond van het rijbewijs.
Richtlijn 2011/94/EU voorziet ook in een onderscheidingsteken voor Bulgarije (BG) en Roemenië (RO). Dat zijn de letters die negatief zijn afgedrukt in een blauwe rechthoek omringd door 12 gele sterren. Op de rijbewijzen die in België worden uitgereikt, staat de letter B.

Drie landstalen én Engels

De voorkant van het rijbewijs vermeldt het opschrift 'rijbewijs' (hoofdletters) vanaf 2013 ook in het Engels. Momenteel staat het er alleen in het Nederlands, Frans en Duits.

Data in twee cijfers op achterkant

In elk datumveld op het rijbewijs staan 2 cijfers in de volgorde dag maand en jaar. Dit stond totnogtoe niet uitdrukkelijk in de voorschriften van het Europese kaartmodel.

19 januari 2013

Dit onderdeel van het KB van 3 juli 2012 treedt in werking op 19 januari 2013. Dat is de dag waarop de derde rijbewijsrichtlijn in werking treedt.

******

Bron:

  • Koninklijk besluit van 3 juli 2012 betreffende het rijbewijs in kaartmodel, BS 11 juli 2012 (ed.3).
  • Koninklijk besluit van 28 april 2011 tot aanpassing van de rijbewijscategorieën, het rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren, ingevolge Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs, BS 4 mei 2011.

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.