Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Door rood fietsen: verkeersborden B22 en B23 hebben voortaan voorrang op verkeerslicht

op .

Fietsers door rood
Powered byPolinfo
De verkeersborden B22 en B23, die fietsers in bepaalde omstandigheden toelaten rechtsaf te slaan of rechtdoor te rijden bij het rode en oranje licht, hebben voortaan voorrang op de verkeerslichten. Deze afwijking op de algemene voorrangsregel waarbij werkende verkeerslichten steeds primeren op voorrangsborden, is nu opgenomen in artikel 6.3 van de wegcode. De aanpassing moet zorgen voor meer rechtszekerheid. Tot op vandaag bestond hierover immers heel wat discussie...

B22   B23

Volgens verschillende verkeersexperts heeft een verkeerslicht altijd voorrang op een verkeersbord betreffende de voorrang (behalve bij oranjegeel knipperlicht en lichten boven de rijstrook), zoals dat in de wegcode staat. In dat opzicht is door het rood fietsen op basis van de verkeersborden B22 en B23 onwettig. Maar de verkeersborden B22 en B23 zijn ingevoerd via een wetswijziging (wet van 28 december 2011). Brussels minister van Vervoer Brigitte Grouwels en Brussels Staatssecretaris voor Mobiliteit Bruno De Lille oordeelden, n.a.v. de plaatsing van de verkeersborden voor een testproject in Brussel, dat een wet hiërarchisch steeds hoger staat dan een koninklijk besluit. Ze werpen daarnaast de algemene rechtsbeginselen op die stellen dat een uitzonderingsregel primeert op een algemene regel en dat een nieuwe wet primeert op een oudere. Ook in het federale parlement heerste heel wat onduidelijkheid.

Met de huidige wijziging van de wegcode wil de federale wetgever verdere verwarring vermijden. De wet van 15 augustus 2012 treedt in werking op 25 september 2012, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Auteur Laure Lemmens

Bron:

  • Wet van 15 augustus 2012 tot wijziging van artikel 6.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde te voorzien in een afwijking op het algemene voorrangsbeginsel voor de verkeerslichten, in geval van verkeersborden die voorrang verlenen aan de fietsers (B.S. 25 september 2012).

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.