Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Bevel tot betalen

op .

Betalingsbevel
Vanaf 1 januari 2013 zullen niet betaalde onmiddellijke inningen inzake bepaalde verkeersovertredingen sneller kunnen afgehandeld worden met een bevel tot betalen van de procureur des Konings. Als ook dit bevel onbetaald blijft zal het doorgestuurd worden naar de administratie van de federale overheidsdienst Financiën die de geldsom vervolgens met alle rechtsmiddelen kan invorderen. 

Snellere afhandeling

De oude procedure om verkeersboetes te innen verliep niet altijd even vlekkeloos. Ze was omslachtig en tijdrovend waardoor de parketten vaak niet meer konden bijbenen en heel wat verkeerszondaars de dans konden ontspringen. Verkeersovertredingen die afgehandeld werden via het systeem van de onmiddellijke inningen (voorgesteld door de politiediensten) en die onbetaald bleven werden doorgezonden naar het parket. Deze stuurde op zijn beurt een voorstel tot minnelijke schikking. Indien dit ook onbetaald bleef werd de zaak doorverwezen naar de rechter die een uitspraak diende te doen. 

In het nieuwe systeem is in principe geen rechtbank meer nodig. Indien de onmiddellijke inning en minnelijke schikking onbetaald blijft zal de procureur des Konings een betalingsbevel sturen naar de overtreder. Deze laatste kan hierop bezwaar aantekenen waarna de zaak alsnog door een rechtbank zal behandeld worden. Indien binnen een bepaalde termijn geen bezwaar aangetekend wordt en de boete  onbetaald blijft, zal de procureur het bevel overmaken aan de federale overheidsdienst Financiën die de som vervolgens kan invorderen. 

Nieuwe procedure

Het bevel tot betalen wordt per gerechtsbrief naar de overtreder verzonden. Deze moet de geldsom binnen de 45 dagen na verzending van het bevel betalen. 

Er kan door de overtreder een gemotiveerd bezwaar aangetekend worden bij de procureur des Konings binnen de 30 dagen volgend op de dag van de verzending van het bevel. 
Indien de procureur het bezwaar niet aanvaardt zal de overtreder gedagvaard worden en zal een rechtbank uitspraak doen. 

Als de overtreder geen bezwaar aantekent binnen de 30 dagen na verzending van het bevel en de boete blijft onbetaald, dan wordt het bevel van rechtswege uitvoerbaar en zal de procureur des Konings het overmaken aan de administratie van de federale overheidsdienst Financiën die het vervolgens op zijn beurt kan invorderen via de belastingen. 

Wettelijke basis 

De wet van 16 maart 1968 betreffende politie over het wegverkeer werd aangevuld met een hoofdstuk II/1 (Bevel tot betalen).

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.