Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Wijziging toelating uitzonderlijk vervoer

op .

Wielklem
Ministerieel Besluit van 5 juli 2013 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 16 december 2010 betreffende de procedure, de vorm en de inhoud van de vergunning voor het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen (Belgisch Staatsblad 8/8/2013)

Een door de FOD Mobiliteit en Vervoer erkende constructeur of bouwer mag voortaan een geheel van uitzonderlijke voertuigen onder de inschrijving “proefritten” in het verkeer brengen, mits aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze worden in het besluit opgesomd.
De vraag vanwege de administratie om bijkomende informatie of het toezenden van de vergunning of de weigering ervan, zal per gewone zending opgestuurd worden, in de plaats van als aangetekende zending.
Verder gaat het om het verduidelijken van de bestaande tekst.

Bron:

  • M.B. van 5 juli 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 2010 betreffende de procedure, de vorm en de inhoud van de vergunning voor het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen, BS 8 augustus 2013.

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.