Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

De Kruispuntbank van de Voertuigen wordt operationeel

op .

Bij KB van 8 juli 2013 wordt in de uitvoering voorzien van de Wet van 19 mei 2010 over de oprichting van de voertuigenkruispuntbank. (Belgisch Staatsblad 22/8/2013)

Het koninklijk besluit is gericht op de werking van de Kruispuntbank en op de wijze waarop een voertuig geregistreerd moet worden. Later volgen nog regels over de wijze waarop een eigendomsoverdracht en een schrapping zullen worden geregistreerd.

Het KB duidt de natuurlijke en de rechtspersonen aan die betrokken worden bij de werking van de Kruispuntbank. Hierbij horen gegevensleveranciers; zij kunnen zowel de gegevens zelf bewaren als ze doorzenden aan de beheersdienst van de Kruispuntbank. Per gegevensleverancier wordt opgesomd voor welke gegevens hij als authentieke bron optreedt of welke gegevens hij doorzendt aan de beheersdienst.

Persoonsgegevens die via de Kruispuntbank verkregen zijn, mogen niet gebruikt worden voor “direct marketing” bedoelingen. Er komt trouwens een coördinatiecomité dat het respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zal opvolgen, naast andere opvolgingstaken.

De bepalingen over de werking van de Kruispuntbank treden in werking op 1 september 2013.
De bepalingen die betrekking hebben op de voertuigregistratie treden pas in werking op 1 oktober 2014.
De Kruispuntbank zal geleidelijk aan operationeel worden.

Bron:

  • KB van 8 juli 2013 ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen, BS 22 augustus 2013.

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.