Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Aanpassing van het voertuigtechnisch reglement introduceert de “gedragen machine voor land- of bosbouwdoeleinden”

op .

Gedragen spuitmachine

Het aanpassingsKB van 10 juli 2013 zorgt voor een landbouwvriendelijke bijwerking van het KB van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

De “gedragen machines voor land- of bosbouwdoeleinden” worden in hun geheel gedragen door een land- of bosbouwtrekker en daarenboven moeten zij deze land- of bosbouwtrekker een andere of een extra functie geven. Deze “gedragen machines” zijn geen land- of bosbouwaanhangwagens (voertuigcategorie R) noch verwisselbare getrokken machines (voertuigcategorie S).

De nieuw gedefinieerde “gedragen machines” worden niet beschouwd als lading, zodat artikel 46 uit de Wegcode, dat de afmetingen van ladingen vastlegt, niet moet nageleefd worden. Om de verkeersveiligheid echter te waarborgen wordt bijkomende signalisatie voorzien door middel van panelen met retro-reflecterende rode en witte strepen.

De signalisatiebepalingen in artikel 3.3° gelden pas vanaf 1 september 2014 zodat de landbouwsector tijd heeft om het reeds in gebruik genomen materieel uit te rusten. De andere bepalingen uit dit aanpassingsbesluit worden van kracht op 1 september 2013.

Bron:

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.