Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Veiligheid uitzonderlijk vervoer

op .

Verstrengde regels voor de veiligheidsuitrusting van het uitzonderlijk vervoer.

Een uitzonderlijk voertuig is een auto, een aanhangwagen of een sleep die de grenzen overschrijdt die de verkeersreglementering stelt aan de massa en de afmetingen. Onder de noemer “veiligheidsuitrusting” stelt de reglementering een aantal eisen aan de zichtbaarheidssignalisatie van deze voertuigen en hun lading.

Momenteel moeten de randen van de uitzonderlijke voertuigen - dus vanaf meer dan 2,55 meter breedte -aangeduid worden met vierkante retro-reflecterende borden met rood-witte diagonale strepen, zoals bepaald in artikel 47.1 van de Wegcode.

Vanaf 1 januari 2016 moeten de randen van uitzonderlijke voertuigen – dus vanaf 2,55 m breedte maar ook niet breder dan 3,50 m - aangeduid worden met vierkante panelen die aan strengere kwaliteitseisen voldoen. Deze eisen zijn aangegeven in artikel 28, § 6, 3, 1° in het Technisch Reglement.

Van 1 oktober 2014 tot 31 december 2015 is een overgangsperiode voorzien.

I.p.v. van alleen voor uitzonderlijke voertuigen van de rijbewijsgroep C (voertuig bestemd voor goederenvervoer en met maximale toegelaten massa van meer dan 3.500 kg), gelden de boetes voor overtredingen tegen de veiligheidsuitrusting voor alle uitzonderlijke voertuigen.

Een overtreding tegen de nieuwe signalisatie-eisen wordt net zoals die tegen de oude signalisatie-eisen, bestraft met een onmiddellijke inning van 300 eur.

Naast het niet signaleren van een te brede lading (> 2,55 m), zal nu ook een te ver uitstekende lading (> 1 m) die niet gesignaleerd is bestraft worden met 300 eur, en met 55 eur wanneer het signalisatiepaneel niet correct vastgemaakt is op de verst uitstekende lading.

De aanpassingen gelden vanaf 1 oktober 2013.

Bron:

BS 09/09/2013 - AanpassingsKB van 15 juli 2013, aan KB van 2 juni 2010 over het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen, en KB van 27 februari 2013 i.v.m. overtredingen van uitzonderlijke voertuigen

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.