Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Kleine aanpassingen aan het voertuigtechnische reglement in verband met de periodieke en niet-periodieke keuringen

op .

Het aanpassingsKB van 4 april 2014 bepaalt volgende wijzigingen:

 • In verband met de niet-periodieke keuring van voertuigen na zware beschadiging, moeten elke bevoegde persoon en elke auto-expert dit melden bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Infrastructuur. Hiermee krijgt de auto-expert een rol die voordien toebedeeld was aan de verzekeraar die het deskundig onderzoek heeft bevolen.
 • Wanneer een voertuig van titularis verandert, dan mocht dit voertuig ter keuring aangeboden worden met zijn laatst afgeleverde kentekenbewijs of met een commerciële plaat. Voortaan mag dit voertuig ook aangeboden worden met een andere kentekenplaat, op voorwaarde dat de houder ervan ook als houder vermeld wordt op de aanvraag voor de nieuwe kentekenplaat en het bijbehorende inschrijvingsbewijs. Bij de kentekenplaat hoort ook steeds het kentekenbewijs of inschrijvingsbewijs.
 • De andere wijzigingen hebben betrekking op het herordenen van nummeringen en op het aanpassen van enkele termen.

Het aanpassingsKB van 19 maart 2014 maakt een periodieke keuring verplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers die gebruikt worden buiten het kader waarvoor zij werden ontworpen.

De keuringsperiodiciteit van landbouw- en bosbouwtrekkers hangt af van de maximaal toegelaten massa (MTM):

 • keuring om de twee jaar bij 3.500 kg < MTM ≤ 7.500 kg;
 • keuring om het jaar bij MTM > 7.500 kg.

De vermelde voertuigen dienen ter periodieke keuring aangeboden te worden:

 • vóór 1 november 2014 indien de datum van eerste inschrijving plaats had vanaf 1 januari 2007;
 • vóór 1 mei 2015 indien de datum van eerste inschrijving plaats had vanaf 1 januari 2002 en vóór 1 januari 2007;
 • vóór 1 november 2015 indien de datum van eerste inschrijving plaats had vóór 1 januari 2002.

Volgende landbouw- en bosbouwtrekkers zijn vrijgesteld van deze periodieke technische keuring:

 • wanneer de MTM niet hoger ligt dan 3.500 kg;
 • wanneer professioneel of privé gebruikt in de landbouw, tuinbouw, bosbouw of visteelt;
 • wanneer gebruikt door wegbeheerders of hun aannemers bij het concrete wegbeheer.

Beide aanpassingsKB’s gelden vanaf 1 mei 2014.

Bronnen:

 • KB van 4 april 2014 tot wijziging van het KB van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (BS 23/4/2014)
 • KB van 19 maart 2014 tot wijziging van het KB van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen (BS 28/4/2014)
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.