Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

De onmiddellijke inning wordt geoptimaliseerd

op .

Een nieuw KB van 19 april 2014 “betreffende  de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer” vervangt vanaf 30 april 2014 de vroegere regelgeving die vervat zat in het KB van 10 juni 1985 en in het KB van 22 december 2003.
Bij wijzigingsKB van 25 juni 2014 volgt een bijsturing zodat vanaf 1 juli 2014 de meeste alcoholovertredingen kunnen afgehandeld worden met een onmiddellijke inning, en dit naast de bestaande mogelijkheden van minnelijke schikking en eventuele dagvaarding voor de rechtbank.

Een nieuw KB van 19 april 2014 “betreffende  de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer” vervangt vanaf 30 april 2014 de vroegere regelgeving die vervat zat in het KB van 10 juni 1985 en in het KB van 22 december 2003.
Bij wijzigingsKB van 25 juni 2014 volgt een bijsturing zodat vanaf 1 juli 2014 de meeste alcoholovertredingen kunnen afgehandeld worden met een onmiddellijke inning, en dit naast de bestaande mogelijkheden van minnelijke schikking en eventuele dagvaarding voor de rechtbank.

Het nieuwe koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer vervangt het huidige koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten.
De bedoeling van het nieuwe K.B. bestaat erin om de procedure voor de onmiddellijke inning, zowel voor Belgische als buitenlandse overtreders, te optimaliseren. Zo wordt de mogelijkheid voorzien om aan een buitenlandse verkeersovertreder in zijn eigen taal een informatiebrief te verzenden, met daarin een aantal elementen betreffende de overtreding en de betalingsmodaliteiten.
Dit K.B. betreft een gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2011/82/EU van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2011 ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen (de zogenaamde “Cross Border Enforcement richtlijn”). Deze richtlijn streeft naar een betere bescherming van alle weggebruikers in de Europese Unie via grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over bepaalde verkeersovertredingen die in een andere lidstaat dan de lidstaat waar het betrokken voertuig is ingeschreven, zijn begaan. Het is immers van belang om alle weggebruikers te kunnen vervolgen ongeacht hun land van herkomst.

De meeste alcoholovertredingen kunnen nu ook afgehandeld worden met een onmiddellijke inning. Voor bestuurders met een alcoholgehalte tussen 0,22 en 0,35 mg/l verhoogt de bestaande onmiddellijke inning van 150 euro naar 170 euro (de onmiddellijke inning is in dit geval niet langer verplicht; het parket kan ook een minnelijke schikking voorstellen of de overtreder dagvaarden, bijvoorbeeld in geval van recidive).
Met een alcoholgehalte tussen 0,35 en 0,44 mg/l UAL riskeert de bestuurder onder invloed een onmiddellijke inning van 400 euro (een minnelijke schikking of dagvaarding blijven evenwel ook mogelijk). De onmiddellijke inning bedraagt 550 euro voor een alcoholconcentratie tussen 0,44 en 0,50 mg/l UAL (een minnelijke schikking of dagvaarding blijven mogelijk).
Vanaf een alcoholgehalte van 0,50 mg/l UAL krijgt een Belgische bestuurder geen onmiddellijke inning meer, maar handelt het parket de zaak af met een minnelijke schikking of wordt de overtreder voor de rechtbank gedagvaard. Buitenlandse bestuurders daarentegen riskeren wel een onmiddellijke inning van 1200 euro voor een alcoholgehalte tussen 0,50 en 0,65 mg/l UAL. Buitenlandse bestuurders met een alcoholconcentratie van minstens 0,65 mg/l UAL betalen de som van 1200 euro in consignatie om de eventuele geldboete en gerechtskosten na een gerechtelijke veroordeling te dekken. Op die manier ontspringen buitenlanders niet langer de dans.

Wanneer professionele bestuurders (vrachtwagenbestuurders, bus- en taxichauffeurs,…) betrapt worden met een alcoholconcentratie tussen 0,09 mg/l UAL (=0,2 promille) en 0,22 mg/l UAL (=0,5 promille), moeten zij vanaf 1 januari 2015 een onmiddellijke inning van 100 euro betalen.

Inwerkingtreding:

  • KB van 19 april 2014: in voege vanaf 30 april 2014
  • WijzigingsKB van 25 juni 2014: in voege vanaf 1 juli 2014 (en gedeeltelijk vanaf 1 januari 2015)

Bronnen:

  • FOD Mobiliteit en Vervoer
  • BS van 30/04/2014, met : KB van 19 april 2014 "betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer"
  • BS van 30/06/2014, met : KB van 25 juni 2014 "tot wijziging van het KB van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het sturen onder invloed van alcohol betreft"
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.