Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Uitzonderingen op de verplichte voertuiginschrijving aangepast

op .

Personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente en rechtspersonen die ingeschreven zijn in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen evenals rechtspersonen die over een vaste verblijfplaats beschikken in België, moeten hun voertuigen inschrijven in het repertorium van de voertuigen, beheerd door de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Artikel 3.§2 van het KB van 20 juli 2001 “betreffende de inschrijving van voertuigen”, voorziet een aantal uitzonderingen op deze inschrijvingsverplichting.

Vanaf 1 oktober 2014 worden deze uitzonderingen enigszins aangepast.

De uitzondering die reeds gold voor natuurlijke personen die als werknemer voor hun beroep een voertuig ter beschikking krijgen van hun buitenlandse werkgever, wordt uitgebreid tot alle opdrachthouders die zo’n voertuig ter beschikking krijgen van hun buitenlandse opdrachtgever. Daarbij moet er geen BTW-attest meer in het voertuig aanwezig zijn en de Minister van Financiën bepaalt niet langer de gebruiksvoorwaarden voor dit voertuig.

Voor tijdelijk afwezige personen geldt geen inschrijvingsverplichting. En de federale politiemensen die langer dan een jaar in het buitenland verblijven voor een opdracht, worden vanaf nu ook beschouwd als tijdelijk afwezigen.

Een voertuig dat door een buitenlandse titularis gedurende ten hoogste één maand gratis ter beschikking gesteld wordt aan een persoon die in België verblijft, hoeft vanaf nu evenmin ingeschreven te worden.

De inschrijvingsvrijstelling geldt nu ook voor een voertuig dat gebruikt wordt door een student die in het buitenland verblijft, maar die in België verblijft om te studeren in een Belgische onderwijsinstelling.

Inwerkingtreding: 1 oktober 2014

Bron: KB van 18 juni 2014 tot wijziging van het KB van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen (BS 05/09/2014)

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.