Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Wegcode laat toe om Lage Emissiezones te beborden

op .

Door in de Wegcode een nieuw verkeersbord in te voegen (F117/F118) krijgen de wegbeheerders de mogelijkheid om vervuilende voertuigen te weren uit bepaalde gebieden, met het oog op een betere luchtkwaliteit.

Dit nieuwe beleidsinstrument wordt operationeel zodra de Gewesten bepaald hebben welke voertuigcategorieën al of niet toegelaten worden in deze zones. Daarenboven is het de bedoeling dat de Gewestoverheden criteria aanreiken aan de wegbeheerders om de Lage Emissiezones af te bakenen. Het is ook aan de Gewestoverheden om deze nieuwe maatregel in te kaderen in hun verkeers- en vervoerbeleid.

Het F117/F118-verkeersbord kan gebruikt worden vanaf 25 oktober 2014.

Bron:

  • KB van 21 juli 2014 betreffende het signaleren van lage emissiezones (Belgisch Staatsblad van 15/10/2014)
  • MB van 21 juli 2014 tot wijziging van het MB van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald (Belgisch Staatsblad van 15/10/2014)
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.