Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Onmiddellijke inning voor overtredingen van de vierde graad verhoogd naar €450

op .

Op 1 januari is het koninklijk besluit van 25 september 2014 ‘tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat betreft de overtredingen van de vierde graad’ in werking getreden. Dit wijzigingsbesluit verhoogt het bedrag van de onmiddellijke inning voor overtredingen van de vierde graad naar €450.

De onmiddellijke inning voor overtredingen van de vierde graad is enkel van toepassing op personen zonder vaste verblijfplaats in België.

Bron: K.B. van 25 september 2014 (B.S. 16.10.2014)

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.