Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Nieuwe omzendbrief over gordelgebruik in prioritaire voertuigen

op .

Tot eind februari 2014 waren bestuurders en passagiers van prioritaire voertuigen vrijgesteld van het verplichte gordelgebruik in de mate dat dit gerechtvaardigd werd door hun opdracht. Artikel 35.2.1.3° van het verkeersreglement werd bij KB van 29 januari 2014 strikter geformuleerd, in de zin dat de vrijstellingsvoorwaarden nu opgesomd worden, namelijk een gevaarlijke passagier vervoeren, in de buurt van de interventie rijden, een passagier verzorgen.

Deze regelverstrenging werd toegelicht met een omzendbrief van en in het Belgisch Staatsblad van 4 november 2014. Deze omzendbrief werd inmiddels vervangen door een nieuwe ministeriële omzendbrief van 23 april 2015 (BS 13/05/2015). De nieuwe omzendbrief herneemt grotendeels de vorige, maar geeft meer aandacht aan de technische vereisten waaraan de veiligheidsgordels moeten voldoen en dit specifiek voor de voertuigen die de brandweerdiensten gebruiken.

De verstrenging van artikel 35.2.1.3° is al in voege vanaf 1 maart 2014.

Bron: Ministeriële omzendbrief van 23 april 2015 « betreffende het dragen van de veiligheidsgordel in brandweervoertuigen ter opheffing van de omzendbrief van 4 november 201 – dragen van de gordel in interventievoertuigen” (BS 13/05/2015)

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.