Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Overtredingen tegen de tonnagebeperkingen worden derdegraads

op .

Met het C21-verkeersbord kan de wegbeheerder een tonnagebeperking opleggen. Totnogtoe werd het niet-respecteren van tonnagebeperkingen als een overtreding van de eerste graad beschouwd. Omdat ongevallen door het niet-respecteren van tonnagebeperkingen vaak zware gevolgen hebben, heeft de kamer beslist om dit soort overtredingen als derdegraadsovertredingen te klasseren. Het KB van 30 september 2005 is ook beschikbaar in pdf-formaat.

Startdatum van de regeling: 24 september 2016

Bron: Wet van 3 augustus 2016 tot wijziging van het KB van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat de niet-inachtneming van verkeersbord C21 betreft (BS 14/09/2016)

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.