Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Enkele verwachte wijzigingen aan de reglementering

op .

Het koninklijk besluit van 10/02/2018, dat op 05/03/2018 gepubliceerd werd, brengt de volgende wijzingen aan in het Verkeersreglement:

  • het verkeersreglement wordt aangevuld met de definities van "autobus", "autocar" en "landbouwvoertuig";
  • een maximaal toegelaten snelheid van 100 km/u op autosnelwegen voor autocars met een veiligheidsgordel op alle zitplaatsen en uitgerust met een snelheidsbegrenzer tot 100 km/u;
  • het inhaalverbod bij neerslag op de autosnelwegen, autowegen en wegen met ten minste vier rijstroken met of zonder middenberm beperken tot voertuigen bestemd voor het vervoer van zaken;
  • het opheffen van het algemeen inhaalverbod voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton op 2x2-wegen;
  • uitdrukkelijk de toegang tot autosnelwegen verbieden aan landbouwvoertuigen;
  • verduidelijking van de toegangsregels voor spitsstroken;
  • het gebruik van een snelheidsplaat voor de autocars die 100 km/u mogen rijden op autosnelwegen;
  • het introduceren van een onderbord met tijdsbeperking en opheffing van de verkeersborden F107 en F109.

De inwerkintreding is vastgesteld op 1 april 2018, behalve voor de artikelen 3b, 4 et 9 van het besluit (opheffing van het inhaalverbod op 2x2-wegen buiten de bebouwde kom en van de borden die de inhaaltoelating en het einde ervan aanduiden) waarvoor 1 januari 2019 als startdatum geldt.

Bron: Koninklijk besluit van 10 februari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

Onder 'Downloads' kunt u alvast de toekomende versie van het Verkeersreglement vinden.

Op een latere datum wordt een grondig vernieuwde tekst verwacht voor het Verkeersreglement.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.