Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

De wegverkeerswet werd bijgewerkt met de Wet ter verbetering van de verkeersveiligheid van 6 maart 2018

op .

De zwaarste verkeersovertredingen en recidivisten worden strenger bestraft.

De kentekenaansprakelijkheid wordt aangescherpt.

In een aantal gevallen wordt een alcoholslot verplicht opgelegd.

De zwaarste verkeersovertredingen en recidivisten worden strenger bestraft:

  • personen die rijden zonder het vereiste rijbewijs kunnen worden bestraft met een gevangenisstraf;
  • de maximumstraffen voor vluchtmisdrijven worden opgetrokken, waarbij vluchtmisdrijven na een dodelijk ongeval strenger bestraft worden dan vluchtmisdrijven na een ongeval met gewonden, die op hun beurt strenger bestraft worden dan vluchtmisdrijven met louter materiële schade;
  • rijden zonder verzekering wordt beschouwd als één van de zwaarste verkeersovertredingen die in rekening worden gebracht voor gekruiste recidive;
  • verkeersovertredingen verjaren slechts na twee in plaats van één jaar. De verjaringstermijn wordt zelfs op drie jaar gebracht voor rijden spijts verval of rijden zonder alcoholslot (zoals nu al het geval is voor o.a. rijden zonder rijbewijs of rijden onder invloed van alcohol of drugs).

De kentekenplaataansprakelijkheid

Deze aansprakelijkheid wordt aangescherpt waardoor men zich bewust moet zijn aan wie men zijn voertuig uitleent. Als de titularis van de nummerplaat zijn eigen onschuld bewijst, moet hij voortaan de identiteit meedelen van de bestuurder die een overtreding beging met zijn voertuig. Als hij die niet meedeelt, kan hij voor het niet-meedelen streng worden bestraft, maar dus niet voor de verkeersovertreding zelf.

Voor rechtspersonen bestaat de mogelijkheid om, via Renta, de gebruikelijke bestuurder in de Kruispuntbank Voertuigen te laten registreren. Als er geen gebruikelijke bestuurder werd geregistreerd, moet de identiteit van de bestuurder binnen de 15 dagen worden meegedeeld.

Verplicht alcoholslot

Stevige drinkers die toch plaatsnemen achter het stuur krijgen van de rechter verplicht een alcoholslot (van 1 tot 3 jaar of levenslang) gepresenteerd, bovenop de bestaande vervallenverklaring van minstens 3 maand en de 4 herstelexamens. Dat is in de eerste plaats bedoeld voor zware recidivisten die al veroordeeld zijn voor een alcoholintoxicatie van minstens 1,2 promille binnen de drie jaar.

Rechters zullen ook verplicht zijn om een alcoholslot op te leggen aan personen die eenmalig betrapt werden met een zeer hoog alcoholgehalte van minstens 1,8 promille. In dat geval kan de rechter echter afwijken van het alcoholslot mits uitdrukkelijke motivering.

Voor andere alcoholovertredingen behouden rechters de mogelijkheid (zonder daartoe verplicht te zijn) om het alcoholslot op te leggen. Nieuw is dat rechters het alcoholslot steeds kunnen uitsluiten voor bepaalde voertuigcategorieën (behalve voor de voertuigcategorie waarmee de overtreding werd begaan) om de professionele situatie van de overtreder niet in gevaar te brengen (als de overtreding bijvoorbeeld werd begaan met een auto, kan de overtreder zijn professionele activiteiten blijven uitoefenen als vrachtwagenbestuurder).

Eens veroordeeld tot een alcoholslot, kan de veroordeelde persoon zelf weliswaar beslissen om gedurende die periode van het alcoholslot niet meer te rijden met een motorvoertuig. Als hij toch rijdt zonder alcoholslot, riskeert hij streng te worden bestraft (gevangenisstraf en/of geldboete en verval).

De wet voorziet 15 februari 2018 als datum van inwerkingtreding, behalve voor de bepalingen over het alcoholslot die in werking treden op 1 juli 2018.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.