Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

6-tal verkeersovertredingen verhoogd van graad

op .

Het koninklijk besluit van 26 april 2019 voegt een aantal bepalingen toe aan de lijst met overtredingen van de tweede en van de derde graad.

Dit KB breidt ook de lijst uit met overtredingen die door geautomatiseerde systemen mogen worden vastgesteld.

De wet van 8 mei 2019 verhoogt ‘het niet opnieuw rechts rijden na het inhalen’ naar een tweedegraadsovertreding.

Het koninklijk besluit van 26 april 2019, gepubliceerd op 31 mei 2019, voegt de volgende bepalingen toe aan de lijst met overtredingen van de tweede graad:

  • Vrachtwagens +7,5t die inhalen bij neerslag (art. 17.2, 6°)
  • Voertuigen en slepen +3,5t die niet op de twee meest rechts gelegen rijstroken rijden op autosnelwegen (art. 21.3)
  • Toegangsbeperking landbouwwegen niet naleven (art. 22octies.1)

Het rijden op de pechstrook (art. 9.7) wordt een overtreding van de derde graad.

Tenslotte wordt ook het in gevaar brengen of hinderen van gebruikers van landbouwwegen een overtreding van de derde graad. Daarmee wordt dit gedrag gelijk gesteld met het in gevaar brengen of hinderen van gebruikers van trottoirs, fietspaden, woonerven, voetgangerszones, zones 30, speelstraten en andere voorbehouden wegen. Vreemd genoeg blijft het in gevaar brengen of hinderen van gebruikers van schoolstraten een overtreding van de eerste graad.

Datzelfde KB voegt ook een aantal bepalingen toe aan het koninklijk besluit van 18 december 2002 tot aanwijzing van de overtredingen waarvan de vaststelling gesteund op materiële bewijsmiddelen die door onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is. Het gaat met name om het niet naleven van de inhaalverboden, het rood kruis boven de rijstrook en verboden rijrichtingen.

De wet van 8 mei 2019, gepubliceerd op 21 juni 2019, voegt ‘het niet opnieuw rechts rijden na het inhalen’ toe aan de tweedegraadsovertredingen. Het verplicht gebruiken van de richtingaanwijzer bij het opnieuw rechts invoegen wordt daarbij meegenomen. Het niet gebruiken van de richtingaanwijzer bij het naar links gaan om in te halen, of in alle andere omstandigheden, blijft een overtreding van de eerste graad. Een ander onlogisch gevolg is dat ‘niet rechts rijden’, zonder dat er sprake is van inhalen, eveneens een overtreding van de eerste graad blijft. Bovendien ontbreekt de verwijzing naar het betreffende artikel in het verkeersreglement, wat bij alle andere bepalingen in het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad (…) wel aanwezig is. Het betreft artikel 16.6.

De straffen door de verschillende graden van overtredingen kunt u hier terugvinden.

Deze wijzigingen gelden vanaf 1 juli 2019.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.