Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Enkele artikelen m.b.t. voetgangers en fietsers op punt gesteld in de Wegcode

op .

Op 1 oktober 2020 treedt de wet van 22 juni 2020 in werking, die wijzigingen in de Wegcode aanbrengt met betrekking tot voetgangers en fietsers. Deze wijzigingen zijn miniem en dienen in de eerste plaats om onnauwkeurigheden in de Franse versie van de Wegcode te corrigeren.

Voor de duidelijkheid wordt eerst artikel 2.68 van de Franse versie van de Wegcode gewijzigd om te bepalen dat een eenvoudig verkeersbord C3, voorzien van een onderbord met daarop de vermelding “rue scolaire” (schoolstraat), voortaan volstaat om tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen motorvoertuigen uit de schoolstraten te weren (het zal niet langer nodig zijn om een afsluiting te plaatsen).

Wat de fietsers betreft, wordt artikel 2.15.1 van de Franse versie gewijzigd om te bepalen dat “cycles” (rijwielen) en “quadricycles” (vierwielers) voortaan worden gelijkgesteld met “bicyclettes” (fietsen) en niet langer met “cycles” (rijwielen). Dit leidt tot de schrapping in artikel 9.1.2, 1°, van de woorden: “De drie- en vierwielers zonder motor waarvan de breedte, lading inbegrepen, minder is dan 1 meter, mogen eveneens het fietspad volgen”, aangezien deze woorden overbodig zijn geworden.

In de artikelen 22novies en 43.2 van de Franse versie van de Wegcode worden “vélos électriques speed pedelecs” (elektrische fietsen speedpedelecs) nu eenvoudigweg “speed pedelecs” (speedpedelecs) genoemd, zoals ook al het geval was in de andere bepalingen van de Wegcode.

In artikel 22undecies wordt het volgende lid geschrapt: “Uitrijden van de schoolstraat is toegelaten tenzij anders bepaald door de wegbeheerder.”

Tot slot wordt er in artikel 61 veel veranderd:

Lichten die een fiets omringd door pijltjes of die het silhouet van een fietser of voetganger voorstellen, gelden voortaan voor fietsers, maar ook voor tweewielige bromfietsen als deze op het fietspad mogen rijden. Bovendien wordt het woord “oranje”, dat in dit artikel meermaals voorkomt, veranderd in “oranjegele” / “oranjegeel” om overeen te stemmen met de formuleringen die elders in de Wegcode reeds worden gebruikt.

Voor alle bijkomende informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze aanpassing aan het Verkeersreglement is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 september 2020.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.